Ohita valikko

Melan vuosi 2021: Henkilöstö

Varmistamme, että henkilöstövoimavarat vastaavat kehittyvän toimintamme tarpeisiin.

Selvisimme eläke- ja vakuutussovelluksen käyttöönotosta ja koronaoloista sitoutuneen henkilöstömme avulla hyvällä yhteistyöllä, ennakoinnilla ja aktiivisella sisäisellä viestinnällä. Saavutimme työtyytyväisyyskyselyssä kaikkien aikojen parhaan tuloksen poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta.

Henkilöstövoimavarat ja työhyvinvoinnin edistäminen

Lähes kaikki melalaiset työskentelivät pandemian takia etätöissä vuonna 2021. Työt sujuivat poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta hyvin. Yhdessä saimme vaativan sovellusuudistuksen toteutettua vuoden alussa. Uudistuksen jälkityöt osoittautuivat haasteellisiksi ja niiden tekeminen jatkuu mittavana edelleen. Koronatilanteen helpottuessa syyskuussa ehdimme ottaa uuden työntekemisen hybridimallin kokeiluluonteisesti käyttöön, kunnes tautitilanteen paheneminen lykkäsi sen toistaiseksi tulevaisuuteen.

Tuimme työssä jaksamista ja työn tekemistä koulutuksilla ja valmennuksilla. Fyysiseen jaksamiseen panostimme digitaukojumpalla ja tietoiskuilla. Tuimme myös esihenkilöiden ja asiantuntijoiden osaamista poikkeuksellisissa olosuhteissa. Fyysiset tapaamiset jouduimme pääsääntöisesti karsimaan terveysturvallisuussyistä, mikä todennäköisesti vaikutti jonkin verran yleiseen mielialaan ja yhteisöllisyyteen.

Työtyytyväisyyskyselyn perusteella selvisimme poikkeuksellisesta pandemia-ajasta ja sovellusuudistuksen kuormittamasta vuodesta kuitenkin hyvin. Saimme kyselystä parhaat tulokset kautta aikojen ja niillä olemme yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Onnistuimme ennen kaikkea lähijohtamisessa, viestinnässä ja osallistamisessa. Koronan poikkeusoloista ja etätyön johtamisesta suoriuduimme selvityksen mukaan erittäin hyvin. Henkilöstömme koki hyvinvoinnin ja tuottavuuden jopa lisääntyneen etätyössä. Jatkamme systemaattisesti työskentelyämme tukeaksemme henkilöstömme jaksamista, työviihtyvyyttä ja motivaatiota.

Melassa työskenteli vuoden 2021 lopussa 205 toimihenkilöä mukaan lukien Välitä viljelijästä -projektin 15 määräaikaista työntekijää (31.12.2020: 202). Vuoden keskimääräinen nettohenkilömäärä eli varsinainen toimihenkilövahvuutemme oli 168,9 (2020: 164,3). Mela-asiamiehiä toimihenkilöistä oli 33, joista 26 oli kokoaikaisia.

Vuoden lopussa työsuhteessa olevista toimihenkilöistä 74 % oli naisia ja 26 % miehiä. Henkilöstömme keski-ikä oli 48,7 vuotta (2020: 47,6).

Sairauspoissaolomme noudattelivat koronaa edeltävää tasoa, 2,9 % (2020: 2,2 % ja 2019: 3,0 %). Henkilöstömme vaihtuvuus oli 6,0 % (2020: 6,0 %).

Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 9,5 miljoonaa euroa, mikä oli noin 0,3 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2020. Välitä viljelijästä -projektin toimihenkilöiden palkat eivät sisälly edellä kerrottuun summaan.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö