Ohita valikko

Melan vuosi 2019: Yhteenveto ja tulevaisuuden näkymät

Yhteenveto vuoden 2019 toiminnasta

Vuonna 2019 maatalousyrittäjien eläkelain vahvistamisesta ja Melan perustamisesta tuli kuluneeksi 50 vuotta. Puolen vuosisadan aikana maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa on rakennettu asteittain Melan hoitaman eläkevakuutuksen ympärille. Tieteen ja taiteen apurahansaajien vakuuttaminen Melassa täytti 10 vuotta. Melan merkkivuotta juhlistettiin yhdessä eri asiakasryhmien kanssa hyvinvointiteemalla. Keskeisenä juhlavuoden viestinä oli nostaa esille asiakaskuntamme työn merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa.

Välitä viljelijästä -projektissa teimme vuoden aikana lähes 800 tilakäyntiä. Tapaamisissa kohtasimme yli 1 500 maatalousyrittäjää ja heidän perheenjäsentään. Projektista tehdyn tutkimuksen avulla voitiin todentaa, että toimenpiteet ovat olleet tarpeellisia, vaikuttavia ja tukeneet selvästi yrittäjien koettua työkykyä. Vahvistimme yhteistyökumppanien kanssa solmituilla verkostosopimuksilla viljelijöiden tukiverkostoa. Sopimuksia on solmittu jo lähes 90.

Käynnistimme maatalousyrittäjien työterveyshuollon toimivuuden edistämiseksi pilotin. Kolmen maakunnan pilotissa kilpailutimme työterveyspalveluiden puitesopimukset. Jatkoimme työkykyä turvaa-vien palveluiden toteuttamista kaikille asiakasryhmillemme.

Lomituksen jatkokehittäminen viivästyi maakuntauudistuksen rauettua esitetyssä muodossaan. Koska lomituksen toimeenpanovastuu on Melalla, olemme vahvistaneet työtämme palveluiden saatavuuden, laadun ja tehokkuuden turvaamiseksi. Panostus näkyy myös Melan organisaatiossa, kun lomitus- ja työkykyasiat nostettiin omaksi vastuualueekseen johtotasolla vuoden 2020 alusta.

Asiakastyytyväisyys säilyi vuonna 2019 hyvällä tasolla. Asiakaskokemuksen parantamiseksi otimme käyttöön asiakaslähtöiset ja tiedonhankintaa paremmin tukevat uudet nettisivut. Vaikka eläke- ja vakuutussovelluksen rakentaminen sitoi edelleen merkittävästi resurssejamme, saavutimme lähes kaikissa etuuksissa käsittelyaikatavoitteemme.

Liikekuluja nosti vuonna 2019 jatkunut eläke- ja vakuutussovelluksen mittava uudistustyö. Muilta osin liikekulut säilyivät edellisvuoden tasolla.

Melalla oli vuoden lopussa 58 452 MYEL-vakuutettua, joista 3 225 oli apurahansaajia, ja 80 052 MATA-vakuutettua asiakasta. Eläkkeensaajia oli vuoden päättyessä 108 608, joista 228 oli apurahansaajia. MYEL-vakuutettujen määrä väheni edellisestä vuodesta 2,8 %, MATA-vakuutettujen 2,0 % ja eläkkeensaajien 3,8 %.

Toimintavuoden aikana Melaan saapui 67 468 hakemusta (taulukko 1). Hakemusten kokonaismäärä väheni 3,4 %.

Taulukko 1.

Kaikkien Melaan saapuneiden hakemusten lukumäärät peräkkäisinä vuosina ja muutos edellisestä vuodesta. Luopumisasioiden hakemusmäärän väheneminen johtuu järjestelmän päättymisestä.

Saapuneet hakemukset 2018 2019 Muutos edellisestä vuodesta
Vakuutusasiat 22 071 22 678 +2,8 %
Perintäasiat 526 517 –1,7 %
Luopumisasiat 1 069 743 –30,5 %
Työeläkeasiat 10 720 10 383 –3,1 %
MATA-korvausasiat 33 305 31 210 –6,3 %
Mela-sairauspäivärahat 1 770 1 508 –14,8 %
Lomitusasiat 414 429 +3,6 %
Yhteensä 69 875 67 468 –3,4 %

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2020 keskeisin hanke on eläke- ja vakuutussovelluksen valmistelu ja onnistunut käyttöönotto siten, että hakemuskäsittelyn sujuvuus ja palveluiden jatkuvuus turvataan. Sovellusuudistus mahdollistaa asiakkaidemme sähköisten palvelujen laajentamisen. Ensimmäisenä uutena palveluna otamme käyttöön vuoden 2021 alussa uudistetun asiointipalvelun nettisivuillamme. Uudessa asiointipalvelussa asiakas pääsee muun muassa näkemään omat päätöksensä ja hakemuksensa. Odotamme liikekulujen kääntyvän tulevina vuosina selkeään laskuun, kun tietojärjestelmien investointikustannukset vähenevät.

Vakuutettujen työkyvyn turvaaminen ja työkyvyttömyysriskin ehkäiseminen painottuvat Melan toiminnassa vuodesta 2020 alkaen. Melan mahdollisuudet toimia vaikuttavasti asiakkaidensa työkyvyn turvaksi perustuvat lomitukseen, työkykypalveluihin, tapaturmavakuutuksen työturvallisuustyöhön ja Välitä viljelijästä -projektiin. Projektin vakinaistamisen edellytyksiä on tarkoitus hallitusohjelman mukaisesti arvioida hallituskauden lopulla.

Lomituspalveluissa Melan velvollisuutena on huolehtia paikallisyksikköverkostosta ja sen toimivuudesta, vaikka pidemmän aikavälin ratkaisut lomituksessa vielä puuttuvatkin. Paikallisyksiköiden toimialueiden laajentamiseen tähtäävä valmistelutyö jatkuu yhteistyössä kuntien ja palvelunkäyttäjien edustajien kanssa. Osallistumme myös lainsäädännölliseen kehittämistyöhön, jonka odotetaan käynnistyvän vuoden 2020 aikana.

Osana työkyvyttömyysriskin ehkäisemistä käynnistimme Nolla tapaturmaa maataloudessa -teemavuoden 2020. Kampanja on osa kansainvälistä Vision Zero -ohjelmaa. Kampanjan tavoitteena on tiedotuksella, oikean asenteen juurruttamisella ja parhaita toimintatapoja jakamalla ehkäistä ja minimoida maatalouden tapaturmia.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö