Ohita valikko

Melan vuosi 2019: Toimitusjohtajan katsaus

Päättyneenä vuonna maatalousyrittäjien eläkelain vahvistamisesta ja Melan perustamisesta tuli kuluneeksi 50 vuotta. Puolen vuosisadan aikana maatalousyrittäjien sosiaaliturvasta on kehittynyt kattava kokonaisuus, jonka perustana on MYEL-vakuutus. Melan hoitaman eläkevakuutuksen pohjalle rakentuvat tänä päivänä maatalousyrittäjien vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläketurvan lisäksi tapaturma- ja ammattitautiturva, sairauspäiväraha, ryhmähenkivakuutus, lomitus sekä työkykyä ja -turvallisuutta edistävät palvelut. Voimme olla kansainvälisessäkin vertailussa ylpeitä maatalousyrittäjiemme ansioperusteisen sosiaaliturvan kattavuudesta.

Vietimme myös apurahansaajien kanssa juhlavuotta. Apurahalla työskentelevät tieteen ja taiteen harjoittajat tulivat Melan vakuutetuiksi 10 vuotta sitten. Vastaamme myös heidän ansioperusteisen sosiaaliturvansa toimeenpanon kokonaisuudesta.

Edellä kuvatun sosiaaliturvakokonaisuuden hallinnasta kerätty kokemus antaa meille vahvan pohjan asiakaslähtöiselle palveluiden kehittämiselle. Melalaiset tuntevat asiakkaidensa toimintaympäristön, mikä lisää asiakastarpeiden ymmärrystä ja työhön sitoutumista. Juhlavuotemme keskeisenä viestinä nostimme esille asiakaskuntamme työn merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Meidän melalaisten tehtävänä on pitää huolta näistä arvokkaan työn tekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan.

Vakuutus- ja etuusasioiden hoitaminen sujui päättyneenä vuonna laadukkaasti ja asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla. Lyhensimme käsittelyaikoja edelleen erityisesti eläkeasioissa, vaikka käynnissä oleva mittava vakuutus- ja eläkesovelluksen uudistus sitoikin merkittävästi voimavarojamme. Panostuksemme tietoteknisiin järjestelmiin ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta voimme turvata toimintojen jatkuvuuden ja kehittää samalla tarpeellisia digitaalisia palveluita asiakkaillemme.

Vuoden aikana Välitä viljelijästä -projektin tapaamisissa projektityöntekijämme auttoivat eteenpäin yli 1 500 viljelijää. Projektin vaikuttavuutta selvittänyt lisensiaattitutkimus osoitti, että projektin toimenpiteet ovat tukeneet selvästi yrittäjien koettua työkykyä. Varhaisen välittämisen toiminnan vakinaistamiseksi jatkoimme viljelijöiden tukiverkoston rakentamista. Tällä hetkellä verkostossa on jo yli 90 yhteistyökumppania.

Maakuntauudistuksen rauettua esitetyssä muodossaan lomituksen kehittäminen lykkääntyi. Vaikka pidemmän aikavälin ratkaisut lomitusjärjestelmästä puuttuvat, olemme lähteneet vahvistamaan toimintaamme palveluiden parantamiseksi. Käynnistimme paikallisyksiköiden laajentamiseen tähtäävän valmistelutyön yhteistyössä kuntien ja palvelunkäyttäjien edustajien kanssa. Tulemme panostamaan lomitus- ja työkykyasioiden kehittämiseen. Varmistaaksemme halutun kehityksen nostimme nämä johdossamme omaksi vastuualueekseen kuluneen vuoden alussa.

Työyhteisössä korostamme yhdessä tekemisen voimaa. Tätä yhteishenkeä tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan.

Alkaneena vuonna 2020 koko yhteiskuntamme on joutunut poikkeuksellisten haasteiden eteen. Koronaviruksen leviäminen on johtanut Suomes-sa valmiuslain käyttöönottoon. Asiakkaamme painiskelevat niin maaseudulla kuin tieteen ja taiteen sarallakin valtavien ongelmien kanssa. Melassa pyrimme tekemään kaikkemme, jotta sosiaaliturva-asioiden hoitaminen sujuisi hyvin myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Ruuantuottajien työkyky ja jaksaminen turvaavat suomalaista ruokahuoltoa, huoltovarmuuden keskeistä osaa.

Kiitokset asiakkaillemme, henkilökunnallemme, luottamushenkilöillemme ja sidosryhmillemme erinomaisesta yhteistyöstä päättyneenä vuonna 2019. Voimia ja terveyttä alkaneelle vuodelle!

Päivi Huotari

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö