Välitä viljelijästä

Maatalousyrityksen tärkein voimavara on maatalousyrittäjä itse. Joskus henkiset voimavarat tai taloudelliset resurssit saattavat kuitenkin joutua koetukselle ja apu on tarpeen. Vuonna 2017 Melalla  on saamansa lisämäärärahan turvin mahdollisuus tarjota apua vaikeuksiin joutuneille viljelijöille. Melan apu kohdentuu sekä välittömästi maatalousyrittäjien jaksamiseen vaikuttaviin tukitoimiin että pitkävaikutteiseen ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön.  Melan apua ja tukea koskevaa tietoa löytyy näiltä sivuilta Välitä viljelijästä -teeman alta.

Melan tarjoama tuki jakautuu vuoden 2017 aikana seuraavasti:

  • Vaikeuksissa oleva maatalousyrittäjä voi tammikuusta alkaen hakea Melasta enintään 500 euron suuruista ostopalvelusitoumusta asiantuntijapalveluihin uupumisen ja masennuksen hoitamiseksi tai taloudellisen tai juridisen asiantuntija-avun hankkimiseksi. Lue lisää ostopalvelusitoumuksesta.
  • Mela palkkaa heti alkuvuodesta neljä alueellista projektityöntekijää auttamaan maatalousyrittäjiä jaksamiseen, työkykyyn ja talouteen liittyvissä haasteissa sekä ohjaamaan yrittäjiä avun piiriin.
  • Mela kehittää vuoden 2017 aikana ennaltaehkäisevää varhaisen välittämisen mallia. Tavoitteena on rohkaista maatiloilla vierailevia henkilöitä ottamaan yrittäjän kanssa puheeksi myös työssä jaksamiseen ja henkiseen kuormitukseen liittyvät asiat. Tärkeää on saada kaikki voimavarat ja verkostot yhdessä maatalousyrittäjien tueksi.

 

Päivitetty 12.01.2017