Korvausten hakeminen

Kun sinulle sattuu tapaturma, käy heti lääkärissä, vaikka vamma tuntuisi pieneltäkin. Siten tapaturmaan johtaneet tapahtumat ja olosuhteet sekä niistä seurannut vamma saadaan kirjattua jo alkuvaiheessa. Jos vamma myöhemmin pahenee, on helpompi osoittaa, että vaivan taustalla on ollut tapaturma.

Lääkäri kirjoittaa sinulle työkyvyttömyysajalta sairauslomatodistuksen. Kerro tarvittaessa lääkärille, että Mela maksaa päivärahaa kaikilta viikonpäiviltä.

Tee vahinkoilmoitus työtapaturmasta 60 päivän kuluessa
Kaikista työtapaturmista ja ammattitaudeista tulee ilmoittaa Melaan 60 päivän kuluessa vahingon sattumisesta.

Jos vahingoittunut ei ole ilmoittanut työtapaturmasta ajoissa, voidaan tapaturmakorvaus evätä viivästymisajalta. Kaikkien 60 päivän määräajan jälkeen Melaan tulleiden vahinkoilmoitusten kohdalla selvitetään, mistä syystä ilmoitus on tullut myöhässä ja arvioidaan, onko korvausten epääminen olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista.

Jos katsotaan, että viivästymiselle on perusteltu syy, ei vahingoittuneelle maksettavaa korvausta evätä. Perusteltu syy viivästymiselle voi olla esimerkiksi vamman tai sairauden tilaan tai työhön liittyvä erityisolosuhde tai muu poikkeuksellinen olosuhde vahinkotapahtuman sattumishetkellä.

Vahinkoilmoitus on aina tehtävä. Mikäli se tehdään myöhässä, vahinkoilmoitukseen pitää lisätä tieto viivästymisen syystä.

Kululuonteisia korvauksia tulee hakea vuoden kuluessa kulun syntymisestä. Näitä kuluja ovat lääke- ja hoitotarvikkeet, matka- ja majoituskulut, kodinhoidon lisäkustannukset, ansionmenetyskorvaus tutkimusajalta sekä kulut henkilökohtaisessa käytössä olleiden esineiden vaurioitumisesta.

Vakuutustodistus
Vakuutustodistus on osoitus voimassa olevasta työajan MATA-vakuutuksesta. Esittämällä sen lääkärille saat hoidon maksutta. Kerro vakuutustodistuksessa tarkka kuvaus vahingon sattumisesta ja sattumisolosuhteista ja toimita se Melaan. Jos vahinko on vähäinen eikä siitä aiheudu työkyvyttömyyttä, voidaan korvausasia käsitellä sen perusteella.

Jos sinulla ei ole mukana MATA-vakuutustodistusta, joudut maksamaan hoidon itse. Mela korvaa tapaturman hoitokulut sinulle myöhemmin alkuperäisiä kuitteja vastaan.

Jos tarvitset uuden vakuutustodistuksen
Jos et ole saanut tai olet kadottanut MATA-vakuutustodistuksen, voit pyytää Melasta uuden. Voit myös itse tulostaa uuden todistuksen Melan asiointipalveluissa.

Vakuutustodistus vain työtapaturman yhteydessä
Vakuutustodistusta voit käyttää vain työtapaturman yhteydessä. Vapaa-ajan tapaturman hoitokulut sinun on maksettava ensin itse ja toimitettava alkuperäiset kulutositteet Melaan käsiteltäväksi.

Vahinkoilmoituksen tekeminen
Jos tapaturmavamma aiheutti työkyvyttömyyttä, täytä aina vahinkoilmoitus. Voit ottaa yhteyttä paikalliseen Mela-asiamieheen ja täyttää ilmoituksen hänen kanssaan. Voit täyttää vahinkoilmoituksen sähköisesti tai vaihtoehtoisesti tulostaa ilmoituksen nettisivuiltamme. Vahinkoilmoitus tulee toimittaa Melaan 60 päivän kuluessa vahingon sattumisesta. Selvitä ilmoituksessa mahdollisimman tarkasti, miten, missä ja millaisissa oloissa tapaturma sattui. Asian käsittely Melassa nopeutuu ja helpottuu, kun lisäselvityksiä tarvitaan mahdollisimman vähän.Vahinkoilmoituksen liitteet
Liitä vahinkoilmoitukseen reseptit ja lääkekuitit sekä sairaanhoidon kulujen kuitit ja laskut. Kirjaa matkalaskulomakkeelle tapaturman hoidosta aiheutuneet matkat. Matkalaskun voit tehdä sähköisesti tai tulostaa lomakkeen nettisivuiltamme. Matkakustannukset korvattaviin tutkimuksiin ja hoitoihin korvataan. Liitä mukaan matkaliput (juna-, linja-auto- ja lentoliput sekä taksi- ja ambulanssikuitit). Jos matka on tehty omalla autolla, kerro matkareitti ja kilometrit.

Voit myös itse vapaamuotoisesti listata matkojen ajankohdan, lähtöpaikan ja määränpään sekä kilometrit tai maksetut kustannukset. Mainitse myös matkan syy, esimerkiksi käynti lääkärissä.

Jos vamma paranee hitaasti, voit lähettää Melaan myöhemmin sairausloman jatkotodistuksia ja kuitteja kuluista. Melalla on mahdollisuus antaa perustelluista syistä maksusitoumus tutkimukseen ja hoitoon esimerkiksi erikoislääkärille. Maksusitoumusta voit tiedustella puhelimitse. Voit myös lähettää sähköpostia suojatun sähköpostipalvelun kautta. Valitse listalta vastaanottajaksi MATA-korvaukset.

Hoitolaitos, jossa tapaturmavammaa tai ammattitautia on hoidettu, on velvollinen lähettämään käyntiin liittyvät hoitomerkinnät Melaan viiveettä.

Päivitetty 21.06.2018