Ohita valikko

Vakuuttamisprosessi

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Päivi Wallin
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2343

Prosessin nimi 

Henkilön vakuuttamisen prosessi 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilön vakuuttamisen prosessi toimii MYEL-, apuraha-MYEL -vakuutusten ja vapaaehtoisten MATA-vakuutusten rekisterinä ja huolehtii näihin vakuutuksiin tehtävistä muutoksista. Vakuuttamiseen kuuluu pakollisten ja vapaaehtoisten MYEL-, MATA– ja RHV-maksujen laskenta-, laskutus-, perintä- ja ulosottotoimet.  

Vakuuttamisen prosessiin kuuluu myös apurahan myöntäjien rekisteri, jossa hallinnoidaan myöntäjien ilmoittamia apurahoja apurahasaajille. 

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • Melan asiakkaat 
 • Melan käsittelijät 
 • Apurahan myöntäjien tiedot 

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • Henkilötiedot 
 • Vakuutustiedot  
 • Yrityksen tiedot 
 • Vakuutusmaksujen perintätiedot 
 • Viitetiedot 

Rekisteröidyn henkilötiedot 

Henkilön vakuutustiedot: 

 • Henkilötiedot (Asiakkuuden hoitaminen -prosessista) 
 • Hakemukset 
 • Työtulojaksot 
 • Eläkejaksot 
 • Vuosityöansiot 
 • Maksuhäiriöjaksot 
 • Vapaakirjatiedot 
 • Vakuutuksen laiminlyöntitiedot 
 • Päätökset  
 • Hälytykset 
 • Valvonnat 
 • Paliskunta- ja porotiedot 
 • Maa- ja metsätalousministeriön tukitiedot 

Yrityksen tiedot: 

 • Yrityksen yleistiedot (yrityksen nimi, vakuutusnumero, osoite, y-tunnus) 
 • Jaksotiedot 
 • Käsittelyt 
 • Päätökset 

Vakuutusmaksujen perintätiedot: 

 • Henkilötiedot (Asiakkuuden hoitaminen -prosessista) 
 • Vakuutusmaksujen maksutilanne vuosittain  
 • Laskentapyynnöt 
 • Laskut
 • Maksutapatumat
 • Tilitykset 
 • Palautukset
 • Selvitettävät rahat
 • Selvittelyt ja kohdentamattomat rahat
 • Saatavien laskenta
 • Vanhentuneet maksut
 • Perinnän keskeytykset
 • Laskutusosoitteet 
 • Verkkolaskuosoitteet 
 • Suoramaksuosoitteet 
 • Hälytykset  
 • Erityisperinnän asiat 
 • Ulosottotiedot (tulevat suoritukset ja muutokset)
 • Henkilön toissijaisen maksajan tieto 
 • Infotiedot (lisätiedot, laskut näytöllä)

Apurahan myöntäjät: 

 • Nimi 
 • Puhelinnumero 
 • sähköpostiosoite 

Rekisteröidyn käsittelytiedot 

 • Vireilläolotiedot 
 • Ratkaisutiedot 
 • Käsittelyiden asiakirjatiedot 
 • Käsittelyyn liittyvät asiakirjatiedot 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Vakuutusta koskevat tiedot saadaan hakijan lähettämästä hakemuksesta ja muista toimitetuista asiakirjoista. Rekisteröidyn tiedot haetaan vakuutusprosessiin Asiakkuuden hoitaminen-prosessista. Hakemuksen, vakuutuksen ja perinnän käsittelyn edetessä tietoja voidaan täydentää seuraavista tietolähteistä. 

 • Eläketurvakeskus 
 • Maa- ja metsätalousministeriö 
 • Apurahojen myöntäjät 
 • Pankit 
 • Verottaja 
 • Ulosottoviranomainen 
 • Työeläkealan yhteiset rekisterit (Arek) 
 • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
 • Tulorekisteri 
 • Poroluettelo 
 • Kalastusrekisteri 

Apurahan myöntäjien tiedot saadaan heiltä itseltään. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Lakisääteisestä velvoitteesta tietoja luovutetaan: 

 • ELY-keskukset 
 • Eläketurvakeskus 
 • Työeläkealan yhteiset rekisterit (Arek) 
 • Maaseutuelinkeinoviranomaiset 
 • Muut eläkelaitokset ja vakuutusyhtiöt 
 • Maksunsiirron kautta pankkeihin 
 • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta  
 • Ulosottoviranomaiset 
 • Vakuutusoikeus 
 • Verottaja 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle lainsäädännön määräyksiä noudattaen. Suojatoimista on sovittu henkilötietojen käsittelijän kanssa tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö