Ohita valikko

Tapaturmaprosessi

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Sanna Helve-Tuomainen
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2361 

Prosessin nimi 

Tapaturma-asioiden prosessit 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Tapaturma-asioiden korvausprosessin tarkoitus on käsitellä ja maksaa tapaturma- ja ammattitautikorvauksia. Melan asiamiesten tekemät ja vahingoittuneiden asiointipalvelussa tekemät vahinkoilmoituksien tiedot tallennetaan tapaturmasovellukseen. 

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • Tapaturma- ja ammattitautivakuutetut 
 • Edunvalvojat 
 • Työnantajien, sairaanhoitolaitosten ja muiden hoito- ja kuntoutuspalveluiden tuottajien yhteyshenkilöt 
 • Melan käsittelijöiden tiedot 
 • Ajoneuvojen rekisterinumero 

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • Henkilötiedot (Asiakkuuden hoitaminen -prosessista) 
 • Yhteydenpitoa varten tarvittavat tiedot 
 • Työhistoria ja ansiotiedot 
 • Etuuden ratkaisemiseen liittyvät tiedot 
 • Etuuden määräytymiseen liittyvät tiedot 
 • Päätöstiedot 
 • Etuuden maksutiedot 
 • Etuuden saajiin ja vastaanottajiin liittyvät tiedot 
 • Etuuden takaisinperintään liittyvät tiedot 
 • Kuntoutustiedot 
 • LITA-tiedot 
 • Vaate-, haitta- ja opaskoiralisien sekä hoitotuen tiedot 
 • Kulukorvaustiedot 
 • Edunvalvontatiedot 
 • Tilastotiedot

Rekisteröidyn käsittelytiedot 

 • Vireilläolotiedot 
 • Ratkaisutiedot 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tapaturmaan liittyvät tiedot saadaan rekisteröidyn tai hänen edustajansa lähettämästä hakemuksesta. Muut tietolähteet ovat Melan prosesseista: asiakkuuden hoitaminen, eläkeprosessi, vakuutusprosessi, Mela-sairauspäivärahaprosessi, yhteiset tietovarastot. Näiden lisäksi tietoja voidaan täydentää seuraavista tietolähteistä: 

 • ETK/AREK WEB-käyttöliittymä  
 • Kelan päätöstiedot 
 • Verohallinnon KATSO -palvelu kautta Kelan maksu- ja myöntötietoja 
 • Veronpidätystiedot verottajalta 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Lakisääteisestä velvoitteesta tietoja luovutetaan: 

 • Vuosi-info korvauksensaajille e-postin kautta  
 • Melan taloushallintoon 
 • Kelaan LITA-tiedot (liikennetapaturma) 
 • Vertailutiedosto Kelalle pyynnöstä  
 • ETK/AREK palkattomat jaksot ja 4 kk ilmoitukset 
 • Maksunsiirron kautta pankkeihin 
 • Takaisinmaksupyynnöt muille vakuutusyhtiöille, LähiTapiolalle työkokeilun aikaisen TyTAL-vakuutuksen ottamiseksi, Potilasvakuutuskeskukselle, Kelalle ja muulle vahingon aiheuttajalle 
 • Verottajalle seuraavan vuoden eläkkeiden ja kuntoutusrahojen (eläkeaika) määrät ja vuosi-ilmoitukset korvauksensaajille maksetuista verollisista korvauksista ja pidätetyistä ennakonpidätystiedoista 
 • Työterveyslaitokselle tiedot ammattitauti-, yläraajakipeytymis- ja enintään vuorokauden kuluessa aiheutuneista hankaumista, paineen- ja lämmönvaihteluista ja muista vastaavista vähäisistä vammoista ja sairauksista 
 • Eläkkeiden tilastotiedot Vakuutusdatalle 
 • Joulukuun eläkkeiden määrät Tapaturmavakuutuskeskukselle (TVK) (tilastoaineisto) 
 • Tilastotiedot Tilastokeskukselle 
 • Kuntoutusrekisterin tietoja annetaan kuntoutusselvittelyssä Kk-Verve ry:lle 
 • Kuntoutusetuutena myönnetyn lainan henkilötiedot taloushallintoon 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle lainsäädännön määräyksiä noudattaen. Suojatoimista on sovittu henkilötietojen käsittelijän kanssa tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö