Ostopalvelusitoumus

Vaikeuksissa oleva maatalousyrittäjä voi tammikuusta 2017 alkaen hakea Melasta enintään 500 euron suuruista ostopalvelusitoumusta asiantuntijapalveluihin uupumisen ja masennuksen hoitamiseksi tai taloudellisen tai juridisen asiantuntija-avun hankkimiseksi.

Kuka voi saada ostopalvelusitoumuksen?
Mela voi myöntää vaikeuksissa olevalle maatalousyrittäjälle sitoumuksen projekti- tai hanketyöntekijän suosituksesta. Tilan kaikilla päätoimisilla maatalousyrittäjillä on mahdollisuus saada oma, henkilökohtainen ostopalvelusitoumus.

Mihin palveluihin sitoumuksen voi saada?
Ostopalvelusitoumuksella voi hankkia asiantuntija-apua henkisiin, taloudellisiin tai juridisiin ongelmiin.

Edellytyksenä asiantuntijapalveluihin uupumisen ja masennuksen hoitamiseksi on yrittäjän oma arvio koetusta avun tarpeesta. Jos yrittäjä kokee tarvitsevansa apua esimerkiksi ylirasittuneisuuteen, masentuneisuuteen, jännittyneisyyteen, ärtyneisyyteen tai muihin psyykkisiin oireisiin, hänelle voidaan myöntää sitoumus.  Myös lähiaikoina tapahtunut kriisi tai muu psyykkisesti kuormittava tilanne voi mahdollistaa sitoumuksen saannin. Sitoumuksen voi käyttää esimerkiksi psykiatrin tai psykoterapeutin tapaamisiin.

Ostopalvelusitoumuksia ei myönnetä esim. fysioterapiaan, hierontaan tai lääkärillä käynnin kustannuksiin.  Se on tarkoitettu siihen, että maatalousyrittäjä hakeutuu ensimmäisen kerran asiantuntija-avun piiriin tämänhetkisten jaksamisongelmien hoitamiseksi. Sitoumusta ei siis myönnetä, jos maatalousyrittäjä saa jo terapiaa jaksamisongelmiinsa.

Talousneuvontaan ostopalvelusitoumus on mahdollista saada, jos yrittäjän jaksamisongelmat kytkeytyvät talouden hallinnan vaikeuksiin. Talouden hallinnan vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi rästissä olevien laskujen määrän selvänä lisääntymisenä, perinnässä tai ulosotossa olevina laskuina, vaikeutena viedä investoinnit loppuun tai saada rahoitus korvausinvestointeihin, puutteina vakuutuksissa tai rästiin jääneinä viranomaisilmoituksina.  Talousneuvontaa voi ostaa joko yksityisiltä y-tunnuksellisilta yrittäjiltä tai neuvontajärjestöiltä.

Ostopalvelusitoumusta ei voi käyttää verosuunnitteluun eikä investointien suunnitteluun. Sillä ei voi myöskään maksaa lomituspalveluita eikä muita laskuja. Se on tarkoitettu siihen, että maatalousyrittäjä hakeutuu ensimmäisen kerran asiantuntija-avun piiriin tämänhetkisten talousongelmien hoitamiseksi. Sitoumusta ei siis myönnetä, jos maatalousyrittäjä saa jo neuvontaa nyt esillä olevaan talousongelmaansa.

Juridisia asiantuntijapalveluita on mahdollista saada, jos yrittäjällä on esimerkiksi seuraavanlaisia juridisen avun tarpeita: avioeroon liittyvä ositus tai alkuselvittely siihen, onko yrittäjällä mahdollisuus velkasaneeraukseen.

Ostopalvelusitoumusta ei myönnetä perintöverosuunnitteluun eikä perintöriitojen selvittelyyn.

Palvelun hankkiminen
Ostopalvelusitoumuksen Melalta saanut henkilö voi valita itse palveluntuottajan, jolta palvelun ostaa. Yhteyshenkilöt voivat kuitenkin auttaa palveluntuottajan etsimisessä. Palveluntuottaja on hyvä olla tiedossa, jo ostopalvelusitoumuksen hakuvaiheessa, sillä sitoumus on voimassa vain määräajan.

Palveluntuottajalla tulee olla y-tunnus. Maatalousyrittäjä voi ostaa palvelun vain yhdeltä palveluntuottajalta.

Mela maksaa palvelusta arvonlisäverottoman osuuden (enintään 500 €) ja maatalousyrittäjä itse maksaa arvonlisäveron. Laskutusohjeet palveluntuottajalle ovat myönnetyn palvelusopimuksen liitteenä.

Alkuperäinen ostopalvelusitoumus liitteineen tulee luovuttaa yritykselle, jolta palvelu ostetaan. Yritys palauttaa sen takaisin Melaan laskutuksen yhteydessä.

Päivitetty 04.04.2017