Ostopalvelusitoumus

Haasteellisessa tilanteessa oleva maatalousyrittäjä voi hakea Melasta enintään 500 euron suuruista ostopalvelusitoumusta asiantuntijapalveluihin uupumisen ja masennuksen hoitamiseksi tai taloudellisen tai juridisen asiantuntija-avun hankkimiseksi. Palvelun tavoitteena on ennen kaikkea helpottaa henkistä taakkaa kriisitilanteissa. 

Kuka voi saada ostopalvelusitoumuksen?
Mela voi myöntää maatalousyrittäjälle, jonka haasteellinen elämäntilanne sitä vaatii, sitoumuksen projekti- tai hanketyöntekijän suosituksesta. Tilan kaikilla maatalousyrittäjillä on mahdollisuus saada oma, henkilökohtainen ostopalvelusitoumus. Ostopalvelusitoumus voidaan tietyin edellytyksin myöntää myös maatalousyrittäjän kanssa samaan työyhteisöön kuuluvalle perheenjäsenelle.

Mihin palveluihin sitoumuksen voi saada?
Sitoumuksen tavoitteena on ohjata maatalousyrittäjä avun piiriin ja helpottaa siten haastavan tilanteen aiheuttamaa kuormitusta. Ostopalvelusitoumuksella voi hankkia asiantuntija-apua henkisiin, taloudellisiin tai juridisiin ongelmiin.

Edellytyksenä asiantuntijapalveluihin uupumisen ja masennuksen hoitamiseksi on yrittäjän oma arvio koetusta avun tarpeesta. Jos yrittäjä kokee tarvitsevansa apua esimerkiksi ylirasittuneisuuteen, masentuneisuuteen, jännittyneisyyteen, ärtyneisyyteen tai muihin psyykkisiin oireisiin, hänelle voidaan myöntää sitoumus.  Myös lähiaikoina tapahtunut kriisi tai muu psyykkisesti kuormittava tilanne voi mahdollistaa sitoumuksen saannin. Sitoumuksen voi käyttää esimerkiksi psykiatrin tai psykoterapeutin tapaamisiin.

Ostopalvelusitoumuksia ei myönnetä esim. fysioterapiaan, hierontaan tai lääkärillä käynnin kustannuksiin.  Se on tarkoitettu siihen, että maatalousyrittäjä hakeutuu asiantuntija-avun piiriin tämänhetkisten jaksamisongelmien hoitamiseksi.

Talousneuvontaan ostopalvelusitoumus on mahdollista saada, jos yrittäjän jaksamisongelmat kytkeytyvät talouden hallinnan vaikeuksiin. Talouden hallinnan vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi rästissä olevien laskujen määrän selvänä lisääntymisenä, perinnässä tai ulosotossa olevina laskuina, vaikeutena viedä investoinnit loppuun tai saada rahoitus korvausinvestointeihin, puutteina vakuutuksissa tai rästiin jääneinä viranomaisilmoituksina.  Ostopalvelusitoumuksella talousneuvontaa voi hankkia joko yksityisiltä y-tunnuksellisilta yrittäjiltä tai neuvontajärjestöiltä.

Ostopalvelusitoumusta ei voi käyttää verosuunnitteluun eikä investointien suunnitteluun. Sillä ei voi myöskään maksaa lomituspalveluita eikä muita laskuja. Se on tarkoitettu siihen, että maatalousyrittäjä hakeutuu asiantuntija-avun piiriin tämänhetkisten talousongelmien hoitamiseksi, jotta niistä aiheutuva henkinen kuormitus helpottuisi.

Juridisia asiantuntijapalveluita on mahdollista saada, jos yrittäjällä on esimerkiksi seuraavanlaisia juridisen avun tarpeita: avioeroon liittyvä ositus tai alkuselvittely siihen, onko yrittäjällä mahdollisuus velkasaneeraukseen. Juridinen sitoumus voidaan myöntää myös ositukseen rinnastettaviin tilanteisiin sekä äkillisten kuolemantapausten tai muiden suurta henkistä kuormitusta aiheuttavien äkillisten tilanteiden selvittelyyn.

Ostopalvelusitoumusta ei myönnetä perintöverosuunnitteluun eikä perintö- tai muiden riitojen selvittelyyn.

Jos yrittäjän haasteet ovat niin moninaisia, että tarve asiantuntija-apuun jatkuu, hänelle voidaan myöntää toinen ostopalvelusitoumus. Toinen ostopalvelusitoumus voidaan myöntää joko samaan tai eri palveluun kuin aiempi sitoumus. Myös toisen sitoumuksen hakemiseen tarvitaan alueellisen yhteyshenkilön suositus. Kummankin sitoumuksen arvo voi olla korkeintaan 500 euroa/sitoumus.

Palvelun hankkiminen
Ostopalvelusitoumuksen Melalta saanut henkilö voi valita itse palveluntuottajan, jolta palvelun ostaa. Yhteyshenkilöt voivat kuitenkin auttaa palveluntuottajan etsimisessä. Palveluntuottaja on hyvä olla tiedossa, jo ostopalvelusitoumuksen hakuvaiheessa, sillä sitoumus on voimassa vain määräajan.

Palveluntuottajalla tulee olla y-tunnus. Maatalousyrittäjä voi ostaa palvelun yhdellä sitoumuksella vain yhdeltä palveluntuottajalta

Mela maksaa palvelusta arvonlisäverottoman osuuden (enintään 500 euroa) ja maatalousyrittäjä itse maksaa arvonlisäveron. Laskutusohjeet palveluntuottajalle ovat myönnetyn palvelusopimuksen liitteenä.

Alkuperäinen ostopalvelusitoumus liitteineen tulee luovuttaa yritykselle, jolta palvelu ostetaan.

Päivitetty 24.01.2018