Kuntoutus

MYEL-kuntoutus
Maatalousyrittäjän eläkelain mukaista MYEL-kuntoutusta voidaan myöntää maatalousyrittäjälle, jos hänellä on sairauden vuoksi lähivuosina uhka joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. MYEL-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa maatalousyrittäjää jatkamaan työssä, estää työkyvyttömyyttä tai ainakin myöhentää sen alkamista. Myös työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella oleva voi saada kuntoutusta, jolla häntä autetaan palaamaan takaisin työhön.

Mela selvittää eläkkeenhakijan oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen aina myös eläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jos eläkkeenhakijalla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, Mela antaa siitä hänelle ennakkopäätöksen, joka on voimassa yhdeksän kuukautta.

Kuntoutuksen yhtenä edellytyksenä on sairaus tai vamma, jonka lääkäri on tutkimusten perusteella todennut. Kuntoutusta ei voida antaa ennalta ehkäisemään sairautta.

Fysioterapiaa tai hoitojaksoja kuntoutuslaitoksissa ei korvata MYEL-kuntoutuksena, vaan niitä pitää hakea Kelasta.

Jos haluat keskustella kuntoutusasiantuntijan kanssa mahdollisuuksistasi ammatilliseen kuntoutukseen, soita meille numeroon 029 435 2309. 

MATA-kuntoutus
Jos kuntoutuksen tarve johtuu tapaturmasta tai ammattitaudista, kuntoutus myönnetään maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. MATA-kuntoutuksena voidaan myöntää myös lääkinnällistä kuntoutusta.

Päivitetty 15.02.2018