Ohita valikko

Apurahansaajan vakuutushakemuksen täyttöohje

Apurahansaajan vakuutushakemuksen täyttää henkilö, jolle on henkilökohtaisesti myönnetty apuraha tai joka työskentelee työ- tai taiteilijaryhmässä ryhmän saamalla apurahalla. Työryhmän vetäjän tulee lisäksi täyttää erillinen työryhmän vetäjän ilmoitus.

Hakemuslomakkeessa kysyttävät tiedot ovat vakuuttamisen kannalta oleellisia, joten täytä lomakkeen kaikki kohdat huolellisesti. Hakemukseen ei pääsääntöisesti tarvita liitteitä. Liitteet vaaditaan ainoastaan työryhmän vetäjän ja ennen 1.1.2009 myönnetyn apurahan perusteella vakuutusta hakevan osalta.

Hakijan tiedot

Työskentely- ja asuinmaa on ilmoitettava aina. Ilmoita myös mihin osoitteeseen haluat vakuutuspäätöksen. Mikäli vakituinen asuinpaikkasi ei ole Suomessa, ilmoita myös ulkomaan osoite. Jos työskentelet muualla kuin Suomessa, ilmoita myös ulkomaan osoite sekä lisätiedoissa (kohta 4) ulkomailla työskentelyn kesto ja tieto siitä, onko apurahasi myönnetty nimenomaan ulkomailla työskentelyä varten. Ennen ulkomaantyöskentelyn alkua sinun on erikseen selvitettävä kuulumisesi Suomen sosiaaliturvan piiriin. Lisätietoja Eläketurvakeskuksen nettisivuilta.

Ilmoita onko sinulle mahdollisesti myönnetty eläke. Mikäli saat työkyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä, sinulla on mahdollisuus ottaa vakuutus voimassa olevan eläkkeen rinnalle. Esitä tällöin lisätiedoissa oma arviosi jäljellä olevasta työkyvystäsi perusteluineen. Ilmoittamaasi arviota jäljellä olevasta työkyvystä prosentteina käytetään yhtenä perusteena määriteltäessä eläkkeen rinnalle vahvistettavan vakuutuksen työtuloa.

Apurahan tiedot

Ilmoita apurahan myöntäjän nimi kokonaisuudessaan. Myöntöpäivä on apurahapäätöksen päiväys. Ilmoita myös tarkka työskentelyn alkamis- ja päättymispäivä. Työsuhteella tarkoitetaan tässä tilanteessa työtä, josta saat apurahan myöntäjältä korvauksena palkkaa.

Valitse tieteen tai taiteen ala, johon myönnetty apuraha lähinnä kohdistuu. Tietoa käytetään vain tilastointia varten. Ilmoita apurahan käyttötarkoitus niin kuin se on myöntäjän päätöksellä. Perusopinnoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ammatilliseen perustutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opiskelua tai opinnäytetyötä.

Työryhmällä tarkoitetaan yksityishenkilöistä koostuvaa tutkimus- tai taiteilijaryhmää, jolle apuraha on myönnetty. Työryhmän jäsen ilmoittaa ryhmän vetäjän nimen ja yhteystiedot tässä kohdassa. Ryhmän vetäjä puolestaan täyttää erillisen työryhmän ilmoituksen.

Apurahan määrä

Henkilökohtaisen apurahan bruttomäärä on myöntöpäätöksen mukainen koko työskentelyajalle myönnetyn apurahan määrä. Mikäli osa apurahasta on tarkoitettu työskentelyyn liittyvien kulujen, kuten materiaali-, hallinto- ja matkakulujen korvaamiseen, vähennä ne yksilöitynä bruttomäärästä. Eläkemaksut ja sv-maksut eivät ole tässä vähennettäviä kuluja.

Työryhmän saama kokonaisapuraha ja siitä vähennettävät kulut eritellään työryhmän ilmoituksella. Selvityksen antaa työryhmän vetäjä (yhteyshenkilö, jolle apurahapäätös on osoitettu).

Työskentelyyn kohdistuvan henkilökohtaisen apurahan määrä saadaan vähentämällä bruttoapurahasta kulut. Mela laskee tästä summasta vakuutuksen perusteena olevan vuotuisen työtulon kaavalla: (myönnetyn apurahan bruttomäärä – kulut ) x 360 / työskentelypäivien lukumäärä.

Vapaa-ajan vakuutus

Lakisääteisen vakuutusturvan lisäksi sinulla on mahdollisuus hakea vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutusta. Vakuutus alkaa hakemuspäivää seuraavasta päivästä, mutta aikaisintaan työskentelyn alkaessa.

Lisätiedot

Vakuutukseen liittyviä lisätietoja tai perusteluja mm. ulkomaantyöskentelystä. Työryhmän vetäjä: toimita liitteenä erillinen työryhmän vetäjän ilmoitus.

Allekirjoitus

Sinun tai valtuuttamasi asianhoitajan on omakätisesti allekirjoitettava ja päivättävä hakemus. Tarvittaessa voit valtuuttaa valtakirjalla toisen henkilön hoitamaan vakuutusasiaa puolestasi. Alkuperäinen valtakirja pitää tällöin toimittaa hakemuksen liitteenä. Myös valtuutetun nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava tällä hakemuksella.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö