Ohita valikko

Kiinteistöprosessi

Rekisterinpitäjä  

Kiinteistö Oy Metsätapiola
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Jarmo Aalto
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2369 

Prosessin nimi 

Kiinteistöpalveluprosessit 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Kiinteistöpalveluprosesseihin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on suojata kiinteistöosakeyhtiön ja sen vuokralaisyritysten työntekijöiden sekä kiinteistössä vierailevien turvallisuutta, ennaltaehkäistä rikosten kohteeksi joutumista ja auttaa rikosten selvittämisessä. Palveluihin kuuluu myös työajanseuranta, kulkuoikeuksien- ja kokoustilojen hallinta.  

Palveluita hoidetaan ja ylläpidetään seuraavilla järjestelmillä: 

 •  ajantarkkailu- ja kulunvalvonta 
 • mekaanisten avainten hallinta 
 • videovalvonta 
 • kokoustilojen varaus 
 • kiinteistön turvallisuusorganisaatio 
 • pysäköinninvalvonta

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • kiinteistössä työskentelevät henkilöt 
 • kiinteistössä vierailevat henkilöt 
 • kiinteistöpalveluissa työskentelevät henkilöt. 

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • henkilötiedot  
 • työaikatiedot 
 • kuvat 
 • auton tiedot 

Rekisteröidyn henkilötiedot 

Ajantarkkailu- ja kulunvalvontajärjestelmä nimi 

 • työpuhelinnumero 
 • valokuva 
 • henkilönumero 
 • kulkuavaimen numero 
 • kulkukoodi 
 • kulkualue 
 • työaikaryhmä 
 • työaikaleimaukset 
 • organisaatio/henkilöstöryhmä 

Mekaanisten avainten hallintajärjestelmä 

 • avaimenhaltijan nimi 
 • avaimenhaltijan yritys 
 • avaimenhaltijan kulkualue 

Videovalvontajärjestelmä 

 • digitaalisia kuvatallenteita kiinteistön ulko-ovilta 
 • kuvien tapahtumapäivä ja kellonaika. 

Kokoustilojen varausjärjestelmä 

 • nimi 
 • sähköpostiosoite 
 • varauksentekijän puhelinnumero 
 • yritys 

Kiinteistön turvallisuusorganisaatio 

 • aluevalvojan nimi 
 • puhelinnumero 
 • ensiapukoulutus 

Pysäköinninvalvonta 

 • ajoneuvon omistajan/haltijan nimi 
 • auton rekisterinumero 
 • ajoneuvon omistajan/haltijan yritys 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Kiinteistössä toimivien yritysten henkilöstöprosessit. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille. Luovutus perustuu aina viranomaisen esittämään kirjalliseen ja yksilöityyn pyyntöön. 

Kokoustilojen varausjärjestelmästä luovutetaan laskutusta varten henkilöstöravintolan pitäjälle tilaisuuden isännän – ja vierailijoiden nimet, sekä yritysten nimet. 

Kiinteistön turvallisuusorganisaation tietoja luovutetaan pelastussuunnitelman päivityksestä vastaavalle yritykselle, joka säilyttää päivitysversiota suojatusti omilla internetsivuilla. Pelastussuunnitelma luovutetaan myös kiinteistössä toimivien yritysten omaan sisäiseen käyttöön esim. intranettiin. 

Pysäköinninvalvonnan tietoja ei luovuteta. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö