Mela lukuina

Miljardi euroa asiakkaiden hyvinvointiin
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta kulkee vuosittain yli miljardi euroa maatalousyrittäjien, apurahansaajien ja eläkeläisten etuuksina, joista on

  • eläkkeitä 923 miljoonaa euroa
  • luopumisjärjestelmien korvauksia 53 miljoonaa euroa
  • tapaturmakorvauksia ja sairauspäivärahoja 39 miljoonaa euroa ja
  • maatalouslomituspalveluita 150 miljoonaa euroa.

Noin 175 000 asiakasta
Melalla on 60 000 työelämässä olevaa asiakasta ja 115 000 eläkkeen- tai tuensaajaa. Vuosittain Melassa ratkaistaan 70 000 etuushakemusta. Kokonaisasiakasmäärä on maaseutuelinkeinojen rakennemuutoksen seurauksena laskenut viime aikoina reilun kolmen prosentin vuosivauhtia.

Valtion osuus rahoituksesta noin 70 prosenttia
Maatalousyrittäjien eläke- ja sosiaalietuusjärjestelmä on vahvasti valtion tukema. Valtion rahoitusta on tarvittu koko Melan olemassaolon ajan maatalouden voimakkaan rakennemuutoksen vuoksi. Työiässä olevat yrittäjät eivät pystyisi ilman valtion mukanaoloa maksamaan eläkkeellä olevien maatalousyrittäjien eläkkeitä.

Yli miljardin euron vuosibudjetista

  • valtio myöntää eläkkeiden ja muiden etuuksien hoitamiseen 744 miljoonaa euroa
  • valtio myöntää maatalouslomituksen hoitamiseen 150 miljoonaa euroa
  • asiakkaat maksavat vakuutusmaksuina 189 miljoonaa euroa
  • muut eläkelaitokset maksavat korvausta muualta kertyneistä eläkkeistä 96 miljoonaa euroa
  • sijoitustuotot ovat keskimäärin 17 miljoonaa euroa.

Lisätietoa vuosikertomuksessa ja tilastosivuilla
Melan vuosikertomuksista ja tilastosivuilta näet yksityiskohtaisempia tietoja Melan toiminnasta.

Päivitetty 17.04.2019