Mela lukuina

Miljardi euroa asiakkaiden hyvinvointiin
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta kulkee vuosittain yli miljardi euroa maatalousyrittäjien, apurahansaajien ja eläkeläisten etuuksina, joista on

  • eläkkeitä 917 miljoonaa euroa
  • luopumisjärjestelmien korvauksia 61 miljoonaa euroa
  • tapaturmakorvauksia ja sairauspäivärahoja 40 miljoonaa euroa ja
  • maatalouslomituspalveluita 156 miljoonaa euroa.

Noin 200 000 asiakasta
Melalla on 62 000 työelämässä olevaa asiakasta ja 119 000 eläkkeen- tai tuensaajaa. Vuosittain Melassa ratkaistaan 67 000 etuushakemusta. Kokonaisasiakasmäärä on maaseutuelinkeinojen rakennemuutoksen seurauksena laskenut viime aikoina reilun kolmen prosentin vuosivauhtia.

Valtion osuus rahoituksesta noin 70 prosenttia
Maatalousyrittäjien eläke- ja sosiaalietuusjärjestelmä on vahvasti valtion tukema. Valtion rahoitusta on tarvittu koko Melan olemassaolon ajan maatalouden voimakkaan rakennemuutoksen vuoksi. Työiässä olevat yrittäjät eivät pystyisi ilman valtion mukanaoloa maksamaan eläkkeellä olevien maatalousyrittäjien eläkkeitä.

Yli miljardin euron vuosibudjetista

  • valtio myöntää eläkkeiden ja muiden etuuksien hoitamiseen 737 miljoonaa euroa
  • valtio myöntää maatalouslomituksen hoitamiseen 157 miljoonaa euroa
  • asiakkaat maksavat vakuutusmaksuina 195 miljoonaa euroa
  • muut eläkelaitokset maksavat korvausta muualta kertyneistä eläkkeistä 103 miljoonaa euroa
  • sijoitustuotot ovat keskimäärin 19 miljoonaa euroa.

Lisätietoa vuosikertomuksessa ja tilastosivuilla
Melan vuosikertomuksista ja tilastosivuilta näet yksityiskohtaisempia tietoja Melan toiminnasta.

Päivitetty 18.04.2018