Mela lukuina

Miljardi euroa asiakkaiden hyvinvointiin
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta kulkee vuosittain yli miljardi euroa maatalousyrittäjien, apurahansaajien ja eläkeläisten etuuksina, joista on

  • eläkkeitä 903 miljoonaa euroa
  • luopumisjärjestelmien korvauksia 70 miljoonaa euroa
  • tapaturmakorvauksia ja sairauspäivärahoja 42 miljoonaa euroa ja
  • maatalouslomituspalveluita 172 miljoonaa euroa.

Noin 200 000 asiakasta
Melalla on 65 000 työelämässä olevaa asiakasta ja 124 000 eläkkeen- tai tuensaajaa. Vuosittain Melassa ratkaistaan 61 000 etuushakemusta. Kokonaisasiakasmäärä on maaseutuelinkeinojen rakennemuutoksen seurauksena laskenut viime aikoina reilun kolmen prosentin vuosivauhtia.

Valtion osuus rahoituksesta noin 70 prosenttia
Maatalousyrittäjien eläke- ja sosiaalietuusjärjestelmä on vahvasti valtion tukema. Valtion rahoitusta on tarvittu koko Melan olemassaolon ajan maatalouden voimakkaan rakennemuutoksen vuoksi. Työiässä olevat yrittäjät eivät pystyisi ilman valtion mukanaoloa maksamaan eläkkeellä olevien maatalousyrittäjien eläkkeitä.

Yli miljardin euron vuosibudjetista

  • valtio myöntää eläkkeiden ja muiden etuuksien hoitamiseen 730 miljoonaa euroa
  • valtio myöntää maatalouslomituksen hoitamiseen 172 miljoonaa euroa
  • asiakkaat maksavat vakuutusmaksuina 199 miljoonaa euroa
  • muut eläkelaitokset maksavat korvausta muualta kertyneistä eläkkeistä 107 miljoonaa euroa
  • sijoitustuotot ovat keskimäärin 24 miljoonaa euroa.

Lisätietoa vuosikertomuksessa ja tilastosivuilla
Melan vuosikertomuksista ja tilastosivuilta näet yksityiskohtaisempia tietoja Melan toiminnasta. Voit tutustua myös pdf-muodossa olevaan yhteenvetoon edellisen toimintavuoden tärkeimmistä luvuista.

Päivitetty 24.11.2017