Metsänomistaja

Metsänomistajan vakuutusvelvollisuus pitää selvittää, jos hänellä on metsää Etelä-Suomessa vähintään 50 hehtaaria, Keski-Suomessa 75 hehtaaria tai Pohjois-Suomessa 100 hehtaaria.

Metsänomistaja vakuutetaan, jos hän työskentelee metsässään niin, että hänen MYEL-työtulonsa arvioidaan olevan vähintään 3 900 euroa vuodessa (v. 2019). Myös yrittäjän tekemät hoito- ja hakkuutyöt vaikuttavat vakuuttamiseen. Metsästään hoitosopimuksen tehnyt metsänomistaja voidaan myös vakuuttaa.

Vapaaehtoinen vakuutus
Jos metsän pinta-ala tai vakuutetun työtulo jää alle pakollisen vakuuttamisen rajan, MYEL-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena. Samoin MATA-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena työssä sattuvien tapaturmien ja ammattitautien varalle.

Päivitetty 27.12.2018