MYEL-vakuutus

Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös apurahansaajat kuuluvat MYELin mukaisen työeläketurvan piiriin. Tätä lakisääteistä vakuutusta hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela.

MYEListä maksetaan vastaavia eläkkeitä kuin muustakin työeläkejärjestelmästä ja eläkettä karttuu samalla tavalla kuin muissakin työeläkkeissä. MYEL nostaa kokonaiseläketurvaa, vaikka vakuutettu olisi lisäksi muussa yrittäjä- tai palkkatyössä.

MYEL-vakuutus on useimmille maatalousyrittäjille pakollinen. Jos yrittäjä ei kuulu pakolliseen vakuutukseen, hän voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisena.

Vakuutus perustuu MYEL-työtuloon, jonka mukaan lasketaan kaikki eläkkeet, korvaukset ja päivärahat.

Etuudet
Työikäinen maatalousyrittäjä saa MYEListä tapaturma- ja ammattitautiturvan ja oikeuden Mela-sairauspäivärahaan. Jos yrittäjä menettää työkykynsä, hän saa kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen. MYEL-vakuutetulla kotieläintuotantoa harjoittavalla maatalousyrittäjällä voi olla oikeus myös lomituspalveluihin.

Eläkeiän lähestyessä yrittäjällä on mahdollisuus saada osittaista vanhuuseläkettä ja luopumistukea. Yrittäjä voi jäädä vanhuuseläkkeelle sen jälkeen, kun oman ikäluokan mukainen alin vanhuuseläkeikä on täyttynyt.

MYEL-vakuutus antaa turvaa myös perheelle. Vakuutetun kuoleman jälkeen leskellä ja lapsilla on oikeus perhe-eläkkeeseen ja ryhmähenkivakuutuskorvaukseen.

Päivitetty 07.02.2017