Mela-sairauspäiväraha

MYEL-vakuutetulla apurahansaajalla on sairastuessaan mahdollisuus saada Mela-sairauspäivärahaa viidennestä sairauspäivästä lähtien (omavastuuaika lääkärissäkäyntipäivä + 3 päivää). Päivärahaa maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, myös sunnuntailta ja pyhäpäiviltä.

Sairausloma jatkuu

Jos sairausloma jatkuu yli sairausvakuutuksen omavastuuajan (lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää), Mela-päivärahan maksu päättyy ja Kela alkaa maksaa sairausvakuutuksen päivärahaa. Sairausvakuutuksen päivärahaa maksetaan vain arkipäiviltä.

Mela-sairauspäivärahan määrä

Mela-sairauspäiväraha lasketaan MYEL-työtulosta, josta se on 1/514. Jos päivärahan määrä maksettavalta sairausjaksolta jää alle 10,09 euron, päivärahaa ei makseta.

Kela käyttää MYEL-työtuloa laskuperusteena

Myös Kela käyttää päivärahan laskuperusteena MYEL-työtuloa. Vuonna 2019 päivärahan pohjana käytetään indeksillä korjattua vuoden 2017 MYEL-työtuloa. Jos apurahansaajalla on lisäksi palkkatuloa tai YEL-tuloa, ne lisätään MYEL-työtuloon päivärahaa laskettaessa.

Jos vakuutettu on myös muussa ansiotyössä, hän voi saada Mela-sairauspäivärahaa sairausajan palkan lisäksi.

Päivitetty 27.12.2018