Mela-sairauspäiväraha

MYEL-vakuutetulla maatalousyrittäjällä on sairastuessaan mahdollisuus saada Mela-sairauspäivärahaa viidennestä sairauspäivästä lähtien (omavastuuaika lääkärissäkäyntipäivä + 3 päivää). Päivärahaa maksetaan kaikilta viikonpäiviltä eli myös sunnuntailta ja pyhäpäiviltä.

Sairausloma jatkuu
Jos sairausloma jatkuu yli sairausvakuutuksen omavastuuajan (lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää, joihin luetaan mukaan lauantait), Mela-päivärahan maksu päättyy ja Kela alkaa maksaa sairausvakuutuksen päivärahaa. Tällöin päivärahaa haetaan Kelasta. Sairausvakuutuksen päivärahaa maksetaan vain arkipäiviltä.

Mela-sairauspäivärahan määrä 
Mela-sairauspäiväraha lasketaan MYEL-työtulosta, josta se on 1/514. Jos päivärahan määrä maksettavalta sairausjaksolta jää alle 10,09 euron, päivärahaa ei makseta.

Kela käyttää MYEL-työtuloa laskuperusteena
Myös Kela käyttää päivärahan laskuperusteena MYEL-työtuloa. Vuonna 2018 päivärahan pohjana käytetään indeksillä korjattua vuoden 2016 MYEL-työtuloa. Jos yrittäjällä on lisäksi palkkatuloa tai YEL-tuloa, ne lisätään MYEL-työtuloon päivärahaa laskettaessa.

Jos vakuutettu on myös muussa ansiotyössä, hän voi saada Mela-sairauspäivärahaa sairausajan palkan lisäksi.

Tapaturman sattuessa
Jos työkyvyttömyytesi johtuu tapaturmasta, hae korvauksia työajan tai vapaa-ajan tapaturmailmoituksella. Voit hakea tapaturmakorvausta esimerkiksi kun liukastut ja satutat selkäsi tai kun hampaasi vaurioituu kaatuessa.

Mela-sairauspäivärahaa voit hakea, jos työkyvyttömyytesi johtuu esimerkiksi influenssasta, hammassärystä, kausiflunssasta tai muusta sairaudesta.

Päivitetty 28.08.2018