MYEL-työtulo

MYEL-vakuutus perustuu MYEL-työtuloon, joka kuvaa maatalousyrittäjän tilallaan tekemää työpanosta. Työtulon mukaan lasketaan kaikki eläkkeet, korvaukset ja päivärahat. Työtuloa käytetään myös useiden muiden etuuksien, kuten esimerkiksi liikennevakuutuksen päivärahan ja Kelan päivärahojen laskuperusteena. Siitä lasketaan myös vakuutusmaksut.

Maatilatalouden työtulo
Maatilatalouden työtulo muodostuu viljellyn maatalousmaan ja metsän pinta-alasta sekä tilalla mahdollisesti harjoitetusta maatalouden liitännäistoiminnasta. Maatilatalouden työtulo jaetaan yrittäjien kesken siinä suhteessa kuin he osallistuvat tilan töihin. Yksinäisen yrittäjän työtuloksi vahvistetaan koko maatalouden työtulo.

Yrittäjä voi itse vaikuttaa
Yrittäjä voi itse vaikuttaa työtulonsa määrään ja valita itselleen sopivan ja omaa työpanostaan vastaavan työtulon lain määräämissä rajoissa. Työtulo kannattaa mitoittaa koko yrittäjätoiminnan ajalle sellaiseksi, että mahdolliset korvaukset vastaavat ansionmenetyksiä.

Perheenjäsenen työtulo
Perheenjäsenen työtulo on hänelle maksetun palkan suuruinen. Jos palkkaa ei makseta, vakuutus on vapaaehtoinen. Vapaaehtoisen vakuutuksen ottaneelle perheenjäsenelle työtulo määritellään arvioidun työpanoksen perusteella.

Työtuloa voidaan muuttaa
Kun tuotannossa tai tilan olosuhteissa tapahtuu muutoksia, työtuloa voidaan muuttaa. Muutokset voimassa olevaan vakuutukseen tehdään aina ilmoituspäivästä, ei koskaan takautuvasti. Muutoksista ilmoittaminen on tärkeää, jotta työtulo vastaisi mahdollisimman tarkasti yrittäjän työpanosta.

MYEL-vakuutettuna voit tunnistautua Melan asiointipalveluihin ja katsoa oman, voimassa olevan MYEL-työtulosi määrän. Asiointipalveluissa voit myös muuttaa omaa MYEL-työtuloasi.

Päivitetty 28.10.2015