Ohita valikko

Melan vuosi 2021: Yhteenveto ja tulevaisuuden näkymät

Yhteenveto vuoden 2021 toiminnasta

Koronapandemia ja terveysturvallisuuteen liittyvät rajoitukset vaikuttivat vuonna 2021 merkittävästi sekä asiakkaidemme että henkilöstömme arkeen.

Henkilöstömme työskenteli pääsääntöisesti etänä koko vuoden. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta palvelumme asiakkaille, hakemuskäsittely ja tukipalvelut jatkuivat häiriöittä. Saimme myös pidettyä asiakastyytyväisyyden hyvällä tasolla.

Vakuutettujemme työkyvyttömyyseläkkeiden ja tapaturmavakuutuskorvausten hakemusmäärät alenivat edelleen toisen koronavuoden aikana. Vastaavaa kehitystä on nähtävillä koko työeläke- ja tapaturmavakuutusjärjestelmässä. Koronan hoito on rajoittanut terveydenhuollon muiden palvelujen saatavuutta ja käyttöä. Myöskään Mela-sairauspäivärahojen määrä ei korona-aikana kasvanut. Pandemiaan liittyneet päivärahahakemukset ohjautuivat pääosin Kelaan tartuntatautilain nojalla.

Jatkoimme aktiivista työtä vakuutettujemme työkyvyttömyysriskin ehkäisemiseksi ja kehitimme edelleen toimintamme tueksi digitaalisia palveluita. Edistimme Välitä viljelijästä -projektin toimenpiteiden vakinaistamista sosiaali- ja terveysministeriölle toimitetulla vaikuttavuusselvityksellä.

Uudistimme lomituksen palveluverkostoa ja kehitimme toimintaa aktiivisesti, kun sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä päädyttiin jatkamaan lomituksen toimeenpanoa Melan ja paikallisyksiköiden toimesta.

Vuoden alussa otimme käyttöön mittavan eläke- ja vakuutussovelluksen. Järjestelmän jälkityöt näkyivät vielä ICT-kuluissa, mutta kustannusten suunta on taittunut kohti normaalia ylläpitotasoa. Muut liikekulut säilyivät edellisvuosien tasolla.

Melalla oli vuoden lopussa 55 615 MYEL-vakuutettua, joista 3 618 oli apurahansaajia. MATA-vakuutettuja oli 76 708. Eläkkeensaajia oli vuoden päättyessä 99 373, joista 282 oli apurahansaajia. MYEL-vakuutettujen määrä väheni edellisestä vuodesta 2,1 %, MATA-vakuutettujen 2,1 % ja eläkkeensaajien 4,6 %.

Toimintavuoden aikana Melaan saapui 79 662 hakemusta (taulukko 1). Hakemusten kokonaismäärän kasvu edellisvuoteen nähden johtuu muuttuneesta vakuutushakemusten rekisteröintitekniikasta (katso taulukko 1 *).

Taulukko 1.

Melaan saapuneiden hakemusten lukumäärä ja muutos edellisestä vuodesta.

Saapuneet hakemukset 2020 2021 Muutos edellisestä vuodesta
Vakuutusasiat * 21 198 32 615 +53,9 %
Perintäasiat 397 421 +6,0 %
Luopumisasiat 581 446 –23,2 %
Työeläkeasiat 9 565 9 002 –5,9 %
MATA-korvausasiat 30 687 29 053 –5,3 %
Mela-sairauspäivärahat 7 429 7 643 +2,9 %
Lomitusasiat 479 482 +0,6 %
Yhteensä 70 336 79 662 +13,3 %

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2021 alussa käyttöön otettu uusi eläke- ja vakuutussovellus sekä uudistettu asiointipalvelu antavat uusia mahdollisuuksia asiakaskokemuksen parantamiselle. Sähköisten palveluiden kysyntä ja valmiudet niiden käyttämiseen ovat pandemian aikana entisestään kasvaneet.

Jatkamme Välitä viljelijästä -projektia erillismäärärahan turvin ja laajennamme työkykykoordinaattoritoiminnan valtakunnalliseksi. Työkykypalveluidemme kehittämistä ohjaavat vaikuttavuusarviointien tulokset, palaute sekä asiakkaidemme työn erityispiirteistä nousevat tarpeet. Toiminnan vakinaistamisen edellytyksiä arvioidaan hallitusohjelman mukaisesti hallituskauden lopulla.

Jatkamme lomituspalvelujen paikallisyksikköverkoston vahvistamista paikallisyksiköitä yhdistämällä. Suuremmilla yksiköillä voimme paremmin turvata lomituspalvelujen saatavuuden, tehokkuuden ja hallinnon toimintakyvyn myös tulevaisuudessa. Lisäksi valmistaudumme toimeenpanemaan lomituspalvelulain uudistukset, jotka toteutuvat kahdessa vaiheessa vuosina 2023 ja 2025. Uudistuksessa lomituspalvelun käyttäjien piiri laajenee, kun myös YEL-vakuutetut maatalousyrittäjät saavat oikeuden lomituspalveluihin.

Vuoden 2022 alussa tuli voimaan koko työeläkejärjestelmää koskeva perhe-eläkeuudistus. Se huomioi entistä paremmin yhteiskunnan ja perheiden muuttuneet tarpeet.

Melan nykyinen strategiakausi päättyy vuoteen 2022. Visiomme “Turvaamme arkeasi, tuemme työtäsi” on ohjannut hyvin toimintaamme. Kuluvan vuoden aikana lähdemme yhdessä suunnittelemaan tulevien vuosien strategiaamme. Tähän työhön ryhdymme varsin haastavassa ajassa, niin maataloutemme kannattavuuden, kuin koko Euroopan turvallisuustilanteen kannalta.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö