Ohita valikko

Hallintoprosessi

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Arja Raatikainen
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2321 

Prosessin nimi 

Liiketoiminnan prosesseja tukevat hallintoprosessit 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Tietoja käytetään varsinaisia Melan liiketoiminnan prosesseja (henkilöstöprosessi, vakuutusprosessit, eläkeprosessit, tapaturmaprosessit) tukevissa prosesseissa; käyttöoikeuksien hallinta, dokumenttien hallinta, havaintojen ja muutostenhallinta, lokien hallinta, sähköposti, rekrytointi, tietoturvaloukkaukset, kyselyt ja tapahtumat. 

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • Melan asiakkaat 
 • Melan työntekijät 
 • Melalle tietojärjestelmäpalveluita tuottavien organisaatioiden työntekijät 
 • Rekrytointiprosessissa mukana olevat henkilöt 

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • henkilötiedot  
 • erityiset henkilötietoryhmät

Rekisteröidyn henkilötiedot 

Melan työntekijät ja Melalle palvelua tuottavat 

 • Nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, työpuhelinnumero, henkilötunnus
 • Havaintojen ja muutostenhallinnassa (jira)
 • Käyttöoikeuksien hallinnassa (ad ja racf)
 • Käsittelijätietojen hallinnassa (käsittelijänhallinta ja asiamiesvastaanotot, otostarkastuslistat)
 • Käyttötietojen hallinnassa (lokitus lokituspolitiikan perusteella)
 • Dokumenttien hallinnassa (DOL sharepoint ja verkkolevyt)

Melan työntekijät 

 • nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, työpuhelinnumero, projekteihin käytetty työaika
 • melalaisten sähköpostijärjestelmässä (M365) 
 • Puhelinliikenteen hallinnassa (Elisa Ring)
 • Projektien hallinnassa (ProjectTop)

Rekrytointiprosessissa mukana olevat henkilöt 

 • rekrytointijärjestelmä Reachmee, palveluntoimittajan rekisteriselosteen mukaiset tiedot
 • rekrytoinnissa käytettävä videohaastattelupalvelu, palveluntoimittajan rekisteriselosteen mukaiset tiedot 

Melan asiakkaat (jiraDOL sharepointlokitus) 

 • nimi, henkilötunnus 
 • terveystiedot 

Tietoturvaloukkaukset, tapahtumat, kyselyt 

 • nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
 • Tapahtumissa mahdollisesti myös ruoka-ainerajoitteet, majoittuminen

Säännönmukaiset tietolähteet 

Melan työntekijätietoja saadaan Henkilöstö-prosessista. Melan asiakkaiden tietoja saadaan Vakuutus-, Eläke-, Tapaturma-, Mela-Sairauspäiväraha-, Tilakäyntien valvonta-, Lomitus-, Taloushallinnon_käyttöoikeudet– ja Asiakkuuden hoitaminen -prosessien mukaisista rekistereistä. 

Tietoja saadaan myös työntekijältä tai toimittajan edustajalta tai asiakkaalta itseltään. 

Rekrytointijärjestelmään ja tietoturvaloukkauksien keruujärjestelmään kerätään tiedot rekisteröidyltä itseltään. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle lainsäädännön määräyksiä noudattaen. Suojatoimista on sovittu henkilötietojen käsittelijän kanssa tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö