Njuike navigašuvnna meattá

Sadjásašveahkki boazodoallái

Boazodoalli sadjásašveahki ulbmil lea doarjut boazodoalli barggus veadjima, dearvvašvuođa ja doaibmannávccaid.

Váldde oktavuođa

Oktavuohtadiedut