Njuike navigašuvnna meattá

Mela-dorvu iešguđet eallindillái

Mela oajut dorvvastit du ja du bearašlahtuid birgenlági iešguđet eallindilis.

Badjeolbmo ealáhat- ja sosiáladorvvu vuođđun lea MYEL-oadju, mii čuovvu eanadoallofitnodatolbmuid ealáhuslága. MYEL-oadju lasiha bargoealáhusa ja dán lassin oaččut Melas bártedorvvu boazodoallobarggus ja astoáigge bárttiid várás. Dutnje lea vejolaš oažžut maid Mela-buohcanbeaiveruđa, badjeolbmo sadjásašveahki ja eará ovdduid. Oktasaš namahusain dát gohčoduvvojit Mela-dorvun.

Oadju vuođđuduvvá bargodietnasii

Persovnnalaš MYEL-bargodienas lea vuođđun dasa, man olu dutnje čoggo ealáhat. Bargodietnasa vuođul mearrašuvvet maiddái sihke dietnasa manahanbuhtadusat ja bárte- ja buohcanbeaiveruđa mearri. Dán lassin ovdamearkka dihte vánhenbeaiveruđa, man Kela máksá, mearri vuođđuduvvá bargodietnasii. Bargodietnasis lea nappo stuorra mearkkašupmi du eallimis. MYEL-bargodietnasii dahkkojuvvo jahkásaččat indeaksabajádus.

Bákkolaš ja eaktodáhtolaš?

Eanaš badjeolbmuide MYEL-oadju lea bákkolaš. Dus lea geatnegasvuohta váldit oaju, jos oamastat bohccuid ja du jahkásaš bargodienas manná badjel bákkolaš oadjudeami ráji.

Jos oadjudeami eavttut eai dieva, de gánneha váldit oaju eaktodáhtolažžan ja dađi mielde čoaggit ealáhaga maid du boazobargguin.

Dorvu bargoeallimii ja dan maŋŋel

Go dus lea MYEL-oadju, de dus lea vuoigatvuohta boarisvuođaealáhahkii, mii čuovvu eanadoallofitnodatolbmo ealáhatlága. Jos háliidat geahpedit bargama, muhto it sáhte vel báhcit boarisvuođaealáhahkii, de sáhtát váldit maid oasseboarisvuođaealáhaga.

Jos du bargonávccat leat hedjonan

Jos du bargonávccat leat hedjonan, de du lea vejolaš veahkehit MYEL-odjui vuođđuduvvi bargoealáhat-veajuiduhttimiin, nu ahte don basttát joatkit bargoeallimis. Dus sáhttá leat vejolašvuohta maid bargonávccahisvuođaealáhahkii dahje bargoealáhahkii.

Bártedorvu bargui

Bákkolaš MYEL-oadju sisttisdoallá álo maid bargobárte- ja ámmátdávdaoaju dahjege bargoáiggi MATA-oaju, mii dorvvasta du bargobárttiid ja ámmátdávddaid várás.

Jos dus ii leat bákkolaš MYEL-oadju, de sáhtát váldit bargoáiggi MATA-oaju eaktodáhtolažžan.

Dorvu astoáigái

Sáhtát váldit astoáiggi várás sierra astoáiggi MATA-oaju. Astoáiggi oaju sáhtát váldit dušše bargoáiggi oaju lassin. Astoáiggi oadju buhtte viidásit priváhttadállodoalu bárttiid, mat dáhpáhuvvet barggus ja astoáiggis.

Jos buohccát

Du lea vejolašvuohta oažžut Mela-buohcanbeaiveruđa buohcanoaju iežasvásttuáiggis viđát buohcanbeaivve rájes. Mela-buohcanbeaiveruhta máksojuvvo buot vahkubeivviin, maiddái sotnabeivviin ja bassebeivviin.

Oapmahažžii

MYEL-odjui gullevaš bearašealáhat ja joavkoheaggaoadjobuhtadus buktet dorvvu du oapmahaččaide.

Sadjásašveahkki

Go dus lea bákkolaš MYEL-oadju, de sáhtát oažžut sadjásašveahki boazodoallobargui buohcuvuođa dahje bargonávccahisvuođa dihte, mii lea dáhpáhuvvan dáhpedorpmi dihte.

Váldde oktavuođa

Oktavuohtadiedut