Njuike navigašuvnna meattá

Badjeolbmo sadjásašveahkki

Geavat skoviid ná:

- vurke skovi vuos iežat dihtorii
- raba ja deavdde skovi geavahemiin nuvttá Adobe Reader -prográmma
- vurke devdojuvvon skovi iežat dihtorii ja sádde dan midjiide

Váldde oktavuođa

Oktavuohtadiedut