Ohita valikko

Turvallinen Maatila 2020 -kilpailu

Turvallinen Maatila 2020 -kilpailussa haetaan tilaa, joka on onnistunut tuoreella tavalla vastaamaan työturvallisuus- ja työhyvinvointihaasteisiin. Osallistuminen on päättynyt. Julkistamme kilpailun tulokset 8.1.2021.

Voit ilmoittaa kilpailuun mukaan oman tilasi tai voit myös ilmoittaa jonkun toisen yrittäjän turvallisen maatilan. Kaikki kilpailuun tilan ilmoittaneet palkitaan pikapalkinnoilla. Tarkemmat kriteerit, joiden perusteella Turvallinen maatila 2020 valitaan, näet alta.

Turvallinen Maatila 2020 -kilpailun voittajatila saa palkinnoksi 5 000 euroa. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti tammikuussa. Vuoden maatilan valitsee raati, jossa on edustettuina Melan lisäksi Melan vakuutetut, Työtehoseura ja Työterveyslaitos.

Millainen on turvallinen maatila?

Maatila on kokonaisuutena, toiminnan eri osa-alueet huomioiden onnistunut vastaamaan työturvallisuus- ja työhyvinvointihaasteisiin ja näiden osien johtamiseen.

Turvallisen maatilan valinnassa painotetaan seuraavia asioita:

 • yrittäjät ja muut tilalla työskentelevät kuuluvat työterveyshuoltoon
 • riskienhallinta on osa tilan johtamista
 • aktiivisia toimia varmistaa turvallinen työ kaikille
 • työhyvinvoinnista huolehditaan kestävästi
 • malli ongelmien havaitsemiseksi ja ratkaisemiseksi
 • eläinten hyvinvoinnin edistäminen kotieläintiloilla
 • lasten turvallisuus otettu huomioon
 • muita positiivisia asioita.
Tunnuspiirre Esimerkiksi näin
Riskienhallinta
 • tilan riskien ja vaaranpaikkojen kartoittaminen
 • muutokset työjärjestelyissä riskien vähentämiseksi
 • läheltä piti -tilanteet ja niistä johtuvat korjaustoimenpiteet
 • varautuminen ensiapuun
Tilan johtaminen
 • pitkän tähtäimen suunnitelma
 • vuosisuunnitelma
 • suunnitelmien toteutumisen seuraaminen
 • arvio tavoitteiden toteutumisesta
 • osaamisen varmistaminen ja perehdytys
Työturvallisuutta edistävät toimet
 • turvallisuuspuutteisiin puuttuminen heti
 • ei käytetä rikkinäisiä koneita
 • paikat pidetään siistinä
Kestävä työhyvinvointi
 • työterveyshuoltoon kuuluminenr
 • riittävä lomien pitäminen
 • palautumisesta huolehtiminen (työviikko ei yli 55-tuntinen)
 • osaamisen päivittäminen
 • työkyvyn seuraaminen ja voimavaroista huolehtiminen
Eläinten hyvinvointi
 • makuualustat eläinystävälliset
 • eläinten terveyttä seurataan järjestelmällisesti
Lapsiturvallisuus
 • lapsilla on oma turvallinen leikkipaikka
 • maatilan liikenne ei kulje pihan halki
Tilan tapaturmataajuus
 • toteutunut tapaturmahistoria

Turvallinen Maatila 2020 -kilpailun säännöt

Turvallinen Maatila 2020 -kilpailuun voivat osallistua MYEL-vakuutettujen maatilat. Kuka tahansa voi ehdottaa kilpailuun osallistujia.

Kilpailussa haetaan tilaa, joka kokonaisuutena, toiminnan eri osa-alueet huomioiden, on onnistunut vastaamaan työturvallisuus- ja työhyvinvointihaasteisiin ja näiden osien johtamiseen. Kilpailuun osallistumalla hyväksyy kilpailun säännöt.

 1. Kilpailun järjestää Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela.
 2. Kilpailu alkaa 1.2.2020 ja päättyy 30.9.2020.
 3. Kilpailuun voi osallistua Melan nettisivujen kautta
 4. Osallistujat julkaistaan ja esitellään Melan sosiaalisen median kanavissa, nettisivuilla ja Mela tänään -lehdessä vuoden 2020 aikana. Osallistujiin ollaan myös henkilökohtaisesti yhteydessä.
 5. Kilpailuun voivat osallistua MYEL-vakuutettujen maatilat. Yrittäjät voivat itse ilmoittaa oman tilansa kilpailuun. Myös muut, maatilataloutta lähellä olevat toimijat, sidosryhmät ja yksityishenkilöt voivat yrittäjän suostumuksella ilmoittaa turvalliseksi katsomansa maatilan kilpailuun.
 6. Kilpailuun voivat osallistua hyvin erilaiset maatilat. Tärkeintä on, että työturvallisuus ja työhyvinvointi on tilan johtamisessa otettu järjestelmällisesti huomioon (katso taulukko). Kilpailuun osallistutaan perustelemalla valitun maatilan vahvuuksia kirjallisesti. Kilpailulomakkeelle voi liittää myös videon tai kuvia maatilasta (liitteiden yhteenlaskettu koko voi olla enintään 40 Mt).
 7. Kilpailuun hyväksyttävästi osallistuneiden kesken jaetaan ”Turvallinen Maatila 2020” -palkinto, pienempiä kunniamainintoja sekä pikapalkintoja nopeimmin osallistuneille. Pääpalkinto on ”Turvallinen Maatila 2020” -kunnianimi ja 5 000 euron rahapalkinto. Pääpalkinto voidaan jakaa useamman ehdotuksen kesken. Lisäksi kilpailuraadilla on mahdollisuus palkita erikoispalkinnolla joku hyvä oivallus.
 8. Kilpailun raati päättää itsenäisesti kaikista palkinnoista. Raati koostuu Melan, Työtehoseuran, Työterveyslaitoksen ja Melan vakuutettujen edustajista.
 9. Raadin ratkaisuista ei voi valittaa.

Palkinnot ovat veronalaista tuloa ja tulee ilmoittaa tulona saajan veroilmoituksessa.

Tiedustelut:
tyoturvallisuusneuvoja(at)mela.fi tai työturvallisuusagronomi Erik Lindroos, erik.lindroos(at)mela.fi, p. 0500 467658

 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö