Ohita valikko

Mela-sairauspäiväraha ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään Mela-sairauspäiväraha-asiasi yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan Mela-sairauspäiväraha-asiasi ratkaisemisessa. Jos Mela ei saa pyydettyjä tietoja, se ei voi selvittää oikeuttasi päivärahaan. Mela-sairauspäiväraha-asiasi ratkaisemista varten kerättyjä tietoja käytetään myös tilastoinnissa ja tutkimuksessa.

Mela voi käyttää yksittäisissä tapauksissa Mela-sairauspäivärahaasiasi käsittelyssä saatuja tietoja myös muussa Melan etuusasiassa, jos tiedot vaikuttavat muuhun etuuteen ja jos ne pitää lain mukaan ottaa kyseisessä etuusasiassa huomioon. Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

Melan oikeus hankkia, luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi

Melalla on lakiin perustuva oikeus hankkia ja luovuttaa Mela-sairauspäiväraha-asiasi ratkaisemisessa välttämättömiä tietoja. Jos tietojen hankkiminen tai luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta pyydetään suostumus, jonka voit halutessasi myöhemmin peruuttaa.

Mela voi olla Mela-sairauspäiväraha-asiasi käsittelyssä yhteydessä muun muassa eri viranomaisiin tai vakuutuslaitoksiin. Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU:n ulkopuolelle. Tarkempaa tietoa henkilötietojesi hankkimisesta, luovuttamisesta ja siirtämisestä sekä tahoista, jotka Melan puolesta käsittelevät henkilötietoja saat Melan internetsivuilta.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi. Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin Mela voi käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi tai tietosuoja-asetuksen erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin. Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

Mela-sairauspäiväraha-asian käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle. Henkilötietojesi säilyttäminen Mela-sairauspäiväraha-asian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään asetuksessa säädetyn ajan. Säilytysaika on yleensä kuusi vuotta.

Automaattinen käsittely

Automaattisessa käsittelyssä asia voidaan ratkaista niin, että päätös annetaan automaattisesti eri tietolähteistä kerättyjen tietojen perusteella. Mela käyttää automaattista päätöksentekoa käsitellessään Melasairauspäivärahahakemuksia. Melalla on lakiin perustuva oikeus tehdä automaattisia päätöksiä näissä asioissa.

Automaattisia päätöksiä annetaan, kun hakemuksen käsittely perustuu tietoihin, joiden oikeellisuus on tarkistettu ja joissa päivärahan myöntämisen edellytykset ovat yksinkertaiset ja kaavamaiset. Mela antaa automaattisen päätöksen, kun sairauspäivärahahakemus on toimitettu Kelaan, joka on jo tutkinut sairauspäivärahaoikeuden perusteen.

Tapauksissa, joissa päivärahan myöntäminen ja sen määrän laskeminen edellyttävät Melan harkintaa, Melan toimihenkilö käsittelee asian.

Sinulla on halutessasi oikeus pyytää, että saamasi automaattinen päätös tarkistetaan Melassa ja oikeus valittaa päätöksestä.

Rekisterinpitäjä

Mela on korvausasiassasi kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta. Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11. Lisätietoja tietosuoja-osiossa osoitteessa mela.fi/tietosuoja

GDPR 7066 Mela 8/19

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö