Ohita valikko

Maatalouden työturvallisuuteen liittyvä kilpailu ja henkilötietojen käsittely, ilmoitetulle

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa, kun toinen henkilö on ilmoittanut maatilasi Turvallinen maatila 2020 -kilpailuun.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan Melan järjestämän kilpailun toteuttamiseksi ja mahdollisen palkinnon toimittamiseksi sinulle. Mela tarvitsee henkilötie­tojasi myös voidakseen ottaa sinuun yhteyttä, jotta voit kertoa Melalle maatilasi työturvallisuudesta. Lisäksi Mela tarvitsee henkilötietojasi si­nun ja maatilasi esittelemiseksi julkisuudessa.

Henkilö, joka on ilmoittanut maatilasi kilpailuun, on ilmoittanut Me­lalle, että hän on saanut sinulta luvan ilmoittaa sinut ja maatilasi kilpai­luun. Olet siten suostunut siihen, että Mela käsittelee henkilötietojasi kilpailuun liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Suostumuksesi tar­koittaa myös, että hyväksyt sen, että Mela voi esitellä sinut ja maatilasi Melan sosiaalisissa medioissa, internet-sivuilla ja Mela tänään -lehdessä 2020 aikana.

Voit halutessasi peruuttaa suostumuksesi ja osallistumisesi kilpailuun ilmoittamalla siitä kirjallisesti Melan työkykytiimille.

Mela käsittelee henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella ja vain niihin tarkoituksiin, jotka on edellä kerrottu. Kilpailuun ilmoittautu­misen yhteydessä ilmoitettuja henkilötietojasi ei käytetä Melassa muihin tarkoituksiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Mela käsittelee kilpailuun liittyen seuraavia sinua ja maatilaasi koskevia tietoja:

  • maatilan ja yrittäjän nimi sekä yrittäjän matkapuhelin, sähköpos­ti, osoite, postinumero ja postitoimipaikka
  • miksi maatilasi kilpailuun ilmoittanut henkilö katsoo, että maatilasi tulisi olla Turvallinen maatila 2020
  • kuvia tai video maatilalta, jos sellaisia on liitetty ilmoittautumis­lomakkeeseen

Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi

Mela ei kilpailuun liittyen hanki sinua koskevia tietoja muilta kuin sinulta tai maatilasi kilpailuun ilmoittaneelta henkilöltä. Mela ei luovuta tietojasi muille ilman suostumustasi. Kilpailuun ilmoittautumislomakkeella ilmoi­tettuja sinua koskevia henkilötietoja käsitellään vain Melassa.

Jos olet suostunut siihen, että maatilasi ilmoitetaan kilpailuun, henki­lötietojasi voidaan käsitellä kilpailun säännöissä todetulla tavalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nimesi voidaan julkaista ja sinua ja maa­tilaasi voidaan esitellä Melan sosiaalisissa medioissa, internet-sivuilla ja Mela tänään -lehdessä vuoden 2020 aikana. Ennen tämän toteuttamista Mela ottaa sinuun yhteyttä.

Voit halutessasi ilmoittaa Melan työkykytiimille, ettet suostu nimesi julkaisemiseen etkä siihen, että sinua ja maatilaasi esitellään julkisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä myös kilpailuun osallistumisesi peruutta­mista.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemis­ta. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia

Voit pyytää, että sinua koskevat tiedot poistetaan Melan rekistereistä. Lisäksi voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin Mela voi käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi, tai tietosuoja-asetuk­sen erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja koskevat pyynnöt ja valitusoikeus

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta. Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella hen­kilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Turvallinen maatila 2020 -kilpailun ilmoittautumislomakkeella kerättyjä henkilötietojasi säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Henkilötietojasi säilytetään vuoden 2020 loppuun saakka.

Rekisterinpitäjä

Mela on Turvallinen maatila 2020 -kilpailun ilmoittautumislomakkeella kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta. Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö