Arbetsinkomsträknare

Vid gårdsbruk beräknas arbetsinkomsten separat för åkerarealen (=odlad jordbruksmark) och för skogsarealen. Arbetsinkomsten av åker är beroende av hektaren och antalet företagare. Odlad arrendeåker medräknas också i arealen.

Arbetsinkomsten av skog bestäms enligt arealen och var skogen finns. Som LFÖPL-hektar räknas i södra Finland 1/10, i mellersta Finland 1/15 och i norra Finland 1/20 av skogsmarken.

Räkneresultatet för åker visar en basarbetsinkomst samt övre och nedre gränser inom vilka företagaren själv kan välja sin arbetsinkomst. När arbetsinkomsten av åker, skog och eventuell kompletterande verksamhet räknas samman erhålls gårdens arbetsinkomst.

LFÖPL-försäkringen är obligatorisk om gårdens åker och skog är minst fem LFÖPL-hektar och LFÖPL-arbetsinkomsten är minst 3 828,13 euro per år (2018).

Välj antalet företagare på gården och skriv arealerna i hela hektar.
ha
ha