Om din adress ändras bör du meddela oss din nya adress. Fyll i alla fält och tryck på "Skicka".

Vi behöver din personbeteckning för att kunna göra adressändringen. Det är tryggt att meddela personbeteckningen eftersom dataförbindelsen till LPA är skyddad.

Alternativt kan du själv ändra adressen efter inloggning i LPA:s e-tjänster.

Ditt namn om du gör adressändringen för någon annan person.
Din e-postadress eller ditt telefonnummer om du gör adressändringen för någon annan person.