Hoppa över navigering

Tävlingen Säker Gård 2020

Delta i tävlingen Säker Gård 2020.

I tävlingen letar vi efter en gård som på ett fräscht sätt har lyckats hantera utmaningarna inom arbetssäkerhet och arbetshälsa. Du kan anmäla antingen din egen gård eller någon annan företagares säkra gård till tävlingen. Alla som anmält en gård till tävlingen belönas med snabbpriser. I tävlingskriterierna och tävlingsreglerna kan du läsa närmare om på vilka grunder Säker Gård 2020 utses.

Vinnaren i tävlingen Säker Gård 2020 får 5 000 euro i pris.  Vinnaren informeras personligen i november. Årets gård utses av en jury som består av representanter för LPA, LPA:s försäkrade, Arbetseffektivitetsföreningen och Arbetshälsoinstitutet.

Hur ser en säker gård ut?

Gården har på ett övergripande sätt lyckats hantera utmaningarna inom arbetssäkerhet och arbetshälsa och ledningen av dessa delar, med beaktande av verksamhetens olika delområden.

Vid valet av Säker Gård betonas följande:

 • företagarna och övriga som arbetar på gården hör till företagshälsovården
 • riskhantering är en del av ledningen av gården
 • aktiva åtgärder för att säkerställa att arbetet är säkert för alla
 • arbetshälsan sköts om på ett hållbart sätt
 • en modell för att upptäcka och lösa problem
 • främjande av djurens välbefinnande på husdjursgårdar
 • barnens säkerhet har beaktats
 • andra positiva saker.
Kännetecken Till exempel så här
Riskhantering -Kartläggning av risker och farliga platser på gården
– Förändringar i arbetsarrangemangen för att minska riskerna
– Olyckstillbud och korrigerande åtgärder till följd av dem
– Beredskap för första hjälpen
Ledning av gården – Långtidsplan
– Årsplan
– Uppföljning av hur planerna förverkligats
– Utvärdering av måluppfyllelsen
– Säkerställande av kompetensen och arbetsintroduktion
Åtgärder som främjar arbetssäkerheten – Man åtgärdar säkerhetsbrister genast
– Man använder inte trasiga maskiner
– Man håller snyggt och städat
Hållbar arbetshälsa – Man hör till företagshälsovården
– Man håller tillräckligt mycket ledigt
– Man ser till att återhämta sig från arbetet (inte längre arbetsvecka än 55 timmar)
– Man uppdaterar kompetensen
– Man ger akt på arbetsförmågan och ser till att krafterna räcker
Djurens välbefinnande – Djurvänliga liggunderlag
– Djurens hälsa övervakas systematiskt
Barnsäkerhet – Barnen har en egen trygg lekplats
– Lantbrukstrafiken korsar inte gårdsplanen
Gårdens olycksfrekvens – Realiserad olyckshistorik

Tävlingsregler för tävlingen Säker Gård 2020

I tävlingen Säker Gård 2020 kan LFÖPL-försäkrades gårdar delta. Vem som helst kan föreslå kandidater till tävlingen.

I tävlingen letar man efter en gård som på ett övergripande sätt har lyckats hantera utmaningarna inom arbetssäkerhet och arbetshälsa och ledningen av dessa delar, med beaktande av verksamhetens olika delområden. Genom att delta i tävlingen godkänner man tävlingsreglerna.

 1. Tävlingen arrangeras av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.
 2. Tävlingen börjar 1.2.2020 och avslutas 30.9.2020.
 3. Deltagandet i tävlingen sker via LPA:s webbplats
 4. Deltagarna offentliggörs och presenteras under årets lopp i LPA:s sociala medier, på webbplatsen och i tidningen LPA i dag. Deltagarna kontaktas också personligen.
 5. I tävlingen kan LFÖPL-försäkrades gårdar delta. Företagarna kan själva anmäla sin egen gård till tävlingen. Också andra aktörer, intressentgrupper och privatpersoner som står lantbruksnäringen nära kan med företagarens samtycke anmäla en gård till tävlingen om de anser att gården är säker.
 6. I tävlingen kan gårdar av mycket olika slag delta. Det viktigaste är att arbetssäkerheten och arbetshälsan har beaktats systematiskt vid ledningen av gården (se tabell). Man deltar i tävlingen genom att skriftligen motivera den valda gårdens starka sidor. Det går också att bifoga en video eller bilder från gården till tävlingsblanketten (bilagornas sammanlagda storlek kan vara högst 40 MB).
 7. Bland alla som på ett godkänt sätt deltagit i tävlingen utdelas priset ”Säker Gård 2020”, mindre hedersomnämnanden samt snabbpriser till dem som varit snabbast med att delta. Huvudpriset är hederstiteln ”Säker Gård 2020” och en penningsumma på 5 000 euro. Huvudpriset kan delas mellan flera förslag. Juryn har också möjlighet att belöna någon bra insikt med ett specialpris.
 8. Juryn beslutar självständigt om alla priser. Juryn består av representanter för LPA, Arbetseffektivitetsföreningen, Arbetshälsoinstitutet och LPA:s försäkrade.
 9. Juryns beslut kan inte överklagas.

Priserna är beskattningsbar inkomst och ska tas upp som inkomst i pristagarens skattedeklaration

Förfrågningar:
tyoturvallisuusneuvoja@mela.fi eller arbetarskyddsagronom Erik Lindroos, erik.lindroos@mela.fi, tfn 0500 467658

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig