Stipendiegivarens anmälan

Stipendiegivarens anmälningsskyldighet
Varje stipendiegivare är skyldig att göra anmälan till LPA om beviljade stipendier (lagen om pension för lantbruksföretagare, LFÖPL 141 b §). Anmälningsskyldighet uppkommer när både arbetsperiodens längd och stipendiets storlek överstiger de nedre gränser som anges i lagen.

Anmälan ska göras inom tre månader från att stipendiet började betalas. Stipendiegivarens anmälan är en förutsättning för fastställande av försäkring för stipendiaten. LPA övervakar också stipendiaternas försäkringsskyldighet utifrån de anmälningar som inkommit från stipendiegivare.

Närmare uppgifter om vad som ska ingå i anmälan finns i Anvisningar till stipendiegivare (pdf på finska).

Elektronisk anmälan bara på finska
I första hand bör stipendiegivare göra anmälan i elektronisk form via webbtillämpningen Apra, som är finskspråkig. För att använda tjänsten måste stipendiegivaren ingå ett skriftligt datakommunikationsavtal med LPA. Närmare uppgifter om Apra-tjänsten och de finskspråkiga blanketter som behövs för att avtala om den finns på den finska sidan Apra-palvelu.

Anmälan på pappersblankett
Stipendiegivaren kan också göra anmälan på blanketten Stipendiegivarens anmälan, 4003r. Blanketten kan skickas som e-post via LPA:s skyddade e-posttjänst. Språket i tjänsten är automatiskt detsamma som i webbläsaren. Välj Försäkringsärenden som mottagare och skicka den ifyllda blanketten som bifogad fil.

Stipendiegivarens roll att informera
LPA önskar att stipendiegivarna aktivt informerar stipendiaterna om försäkringsskyldigheten. Stipendiegivarna kan avgiftsfritt beställa broschyren För stipendiater! Pension och olycksfallsskydd från LPA som är avsedd att skickas med stipendiebesluten.

Ytterligare information
Närmare uppgifter om stipendiegivarens anmälan ger försäkringsexpert Henri Virtanen (på finska) tfn 029 435 2424, svensk information via växelnummer 029 435 11.

Uppdaterad 15.12.2017