Information om arbetspensioner

När en LFÖPL-försäkring har fastställts för en stipendiat registreras också LFÖPL-arbetsinkomsten i intjäningsregistret. Efter det tillämpas på stipendiaten samma bestämmelser enligt arbetspensionslagarna som till exempel på personer i förvärvsarbete.

 

Mer att läsa om arbetspensioner finns bland annat på Arbetspension.fi och på Pensionsskyddscentralens webbplats.

 

Uppdaterad 09.07.2015