Hur länge en stipendiats fritidsförsäkring gäller

Bara en stipendiat som har en gällande LFÖPL-försäkring kan ta en OFLA-fritidsförsäkring. När LFÖPL-försäkringen slutar gälla upphör också OFLA-fritidsförsäkringen.

OFLA-fritidsförsäkringen fortsätter dock att gälla om en ny LFÖPL-försäkringsperiod börjar omedelbart efter att den föregående försäkringsperioden upphört. Om en stipendiat således genast när LFÖPL-försäkringen upphört fortsätter sitt stipendiatarbete med stöd av ett nytt stipendium så att en ny LFÖPL-försäkring fastställs, fortsätter även fritidsförsäkringen att gälla om den inte sägs upp särskilt.

Om du vill säga upp försäkringen före utgången av försäkringsperioden ska du lämna in en undertecknad, skriftlig anmälan till LPA. Försäkringen upphör att gälla tidigast då anmälan om uppsägning inkommit till LPA.

Uppdaterad 01.02.2016