Fritidsolycksfallsförsäkring

Den som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring kan också teckna en OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden. Fritidsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffar i privathushållet och annars på fritiden.

Fritidsförsäkringen ersätter också olycksfall som inträffar i fritidssysselsättningar, såsom på utlandsresor och i idrott utan några begränsningar gällande idrottsgren. Ersättningarna bestäms enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt försäkringsvillkoren. På utlandsresor är det ändå skäl att också ha en reseförsäkring.

Sjukdomar ersätts inte ur fritidsförsäkringen. I motsats till OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter fritidsförsäkringen inte muskelsträckningar som beror på en arbetsrörelse. Fritidsförsäkringen ersätter inte heller olycksfall som inträffar i löne- eller företagararbete, trafikskador eller sådana olycksfall där ersättningsfrågan avgörs enligt någon annan lag.

Försäkringsvillkor för frivillig fritidsolycksfallsförsäkring (pdf)

Uppdaterad 16.01.2017