LFÖPL-försäkringspremien

LFÖPL-försäkringspremien (pensionsförsäkringsavgiften) räknas ut enligt ett procenttal som är beroende av personens ålder och LFÖPL-arbetsinkomstens storlek.

År 2016 är försäkringspremien för personer under 53 år 12,7440 procent av en årsarbetsinkomst som är mindre än 26 474,52 euro. Försäkringspremien stiger enligt en glidande skala för den del av arbetsinkomsten som ligger mellan 26 474,52 och 41 602,87 euro. För den del som går över 41 602,87 euro är premien 23,60 procent.

De som fyllt 53 år har en större pensionstillväxt och betalar därför en högre premie, så att deras motsvarande procentsatser är 13,5540 och 25,10.

Uppdaterad 01.02.2016