Exempel på försäkringspremier år 2019

Försäkringspremier som LPA tar ut av en stipendiat som vid ingången av kalenderåret är under 53 år eller har fyllt 63 år. Beloppen är avrundade till närmaste euro.

LFÖPL-årsarbetsinkomst, euro/år  5 000  10 000  20 000
LFÖPL-försäkringspremie, euro/år6511 3012 603
OFLA-arbetsskadeförsäkr.premie, euro/år        5917
Grupplivförsäkringspremie, euro/år000
4 mån. försäkringspremier totalt219437873
6 mån. försäkringspremier totalt3286551 310
1 år försäkringspremier totalt6561 3112 619

 Prova Räknaren för stipendiater.

Uppdaterad 27.12.2018