Exempel på försäkringspremier år 2017

Försäkringspremier som LPA tar ut av en stipendiat som är under 53 år eller som fyllt 63 år.
Beloppen är avrundade till närmaste euro.

LFÖPL-årsarbetsinkomst, euro/år  5 000  10 000  20 000
LFÖPL-försäkringspremie, euro/år6511 3012 603
OFLA-arbetsskadeförsäkr.premie, euro/år        5917
Grupplivförsäkringspremie, euro/år000
4 mån. försäkringspremier totalt219437873
6 mån. försäkringspremier totalt3286551 310
1 år försäkringspremier totalt6561 3112 619

 Prova Räknaren för stipendiater.

Uppdaterad 16.01.2017