Samtidigt också lönearbete eller FöPL-företagare?

Om du samtidigt som du arbetar på stipendium också har lönearbete eller en FöPL-försäkring påverkar det inte din skyldighet att ta försäkring för stipendiatarbetet, utan i så fall tjänar du in arbetspension som om du hade två samtidiga lönearbeten.

Om ditt stipendiatarbete avbryts på grund av lönearbete eller FöPL-företagararbete för minst 4 månader och det efter avbrottet också återstår minst 4 månader stipendiatarbete, kan du ansöka om avbrott i försäkringen. Försäkringen kan avbrytas tidigast 4 månader efter att stipendiatarbetet började. För att ansöka om avbrott ska du använda blanketten Ansökan på grund av ändrade förhållanden (4046r)

Om stipendiatarbetet avbryts för kortare tid än 4 månader anses arbetet pågå utan avbrott och då fortsätter försäkringen att vara i kraft parallellt med det andra förvärvsarbetet.

Uppdaterad 12.03.2018