Hur beaktas LFÖPL-försäkringen i beskattningen?

Både LFÖPL- och OFLA-försäkringspremierna är avdragsgilla vid beskattningen. Försäkringspremierna beaktas i beskattningen för det år under vilket de har betalats. Vid behov kan du be LPA:s kundtjänst skicka dig ett intyg för skattemyndigheterna över de försäkringspremier som du har betalat. LPA skickar också uppgifter direkt till skattemyndigheterna om de försäkringspremier som betalats.

Om du har andra frågor gällande beskattningen ber vi dig kontakta skatteförvaltningen.

 

Uppdaterad 11.11.2015