Flera stipendier

Måste jag ansöka om försäkring separat för varje stipendium?
Ja. Varje stipendium behandlas som ett eget försäkringsärende, och därför måste du lämna in en försäkringsansökan separat för varje stipendium.

Du kan ha försäkringar i kraft samtidigt på basis av flera olika stipendier. Om stipendiegivaren inte i stipendiebeslutet tar ställning till tiden för stipendiearbetet, kan det vara en god idé att ansöka om de olika försäkringarna på så sätt att försäkringstiderna följer på varandra. På det sättet får du en OFLA-arbetsskadeförsäkring som är i kraft längre tid med tanke på eventuella olycksfall. Försäkringens giltighetstid påverkar inte pensionstillväxten.

Uppdaterad 21.10.2016