Bestämning av försäkringstiden

Hur bestämmer jag för vilken tid jag ska ansöka om försäkring?
Försäkringen ska tas för den tid som stipendiet har beviljats för. Om stipendiet har beviljats till exempel för sex månaders arbete kan du själv bestämma från vilket datum du vill att försäkringen ska börja. Försäkringens slutdatum är i så fall sex månader efter begynnelsedagen. Försäkringen kan börja tidigast räknat från datum på stipendiebeslutet.

Om stipendiegivaren inte har tagit ställning till arbetsperiodens längd, kan du själv bestämma hur länge stipendiearbetet ska pågå och för vilken tid du söker försäkring.

Jag lyfter stipendiebeloppet i flera delar och arbetar i korta perioder. Hur påverkar det försäkringen?
Enligt lagen ska stipendiearbetet försäkras för hela tiden utan avbrott, om det inte finns någon enligt lagen godtagbar orsak till avbrottet (till exempel sjukdom, barnafödsel, vård av barn eller annat förvärvsarbete). Stipendiets betalningstidtabell påverkar inte fastställandet av försäkringstiden.

Uppdaterad 21.10.2016