Beslut på engelska?

Tyvärr kan LPA inte meddela försäkringsbeslut på engelska. Vid behov kan man be att få ett följebrev på engelska som bilaga till beslutet. Följebrevet innehåller de väsentliga uppgifterna i beslutet och anvisningar om eventuella fortsatta åtgärder.

Broschyrer och blanketter finns också på engelska.

Att sköta ärenden på engelska
LPA betjänar kunder också på engelska. Det är enklast för kunden att kontakta kundtjänsten per e-post, vakuutus(at)mela.fi, så förmedlar vi meddelandet till någon som sköter kundbetjäning på engelska. Om meddelandet innehåller konfidentiell information bör det i stället skickas som skyddad e-post. Observera att språket i den skyddade e-posttjänsten automatiskt är detsamma som i kundens webbläsare.

Uppdaterad 11.11.2015