Att söka ändring

Varför skiljer sig försäkringsbeslutet från min ansökan?
Den vanligaste orsaken till att beslutet skiljer sig från ansökan är att stipendiegivaren har ställt villkor beträffande arbetsperioden eller stipendiets ändamål (t.ex. rätten att avdra kostnader).

En annan viktig faktor är de villkor som lagen ställer. Vissa riktlinjer som följer av lagstiftningen är bindande och LPA kan inte avvika från dem i sina avgöranden. Vissa rättsmedelsinstanser har också gett riktlinjer för avgörandepraxis.

Vad ska jag göra om beslutet skiljer sig från min ansökan?
LPA konstaterar det i allmänhet i försäkringsbeslutet om beslutet skiljer sig från ansökan. Det lönar sig alltså att studera försäkringsbeslutet och den medföljande broschyren innan du söker ändring.

Kontrollera de villkor som stipendiegivaren har ställt för stipendiearbetet. Om stipendiegivaren har ställt noggranna villkor i sin anmälan måste LPA beakta dem.

Om det finns ett sakfel i beslutet (t.ex. att kostnader inte har beaktats enligt stipendiegivarens anmälan trots att stipendiegivaren i stipendiebeslutet gett lov till avdrag för kostnader), lönar det sig att söka ändring. Anvisningar för detta finns på baksidan av försäkringsbeslutet.

Jag vill ändra vissa uppgifter som jag lämnat i min ursprungliga försäkringsansökan. Vad kan jag göra?
Om du ännu inte har fått försäkringsbeslutet kan du anmäla ändringarna till LPA via vår skyddade e-posttjänst. Som mottagare ska du välja Försäkringsärenden.

Om du har fått försäkringsbeslutet har du 30 dagar tid på dig att söka ändring i det. Anvisningar finns på baksidan av försäkringsbeslutet.

Uppdaterad 11.11.2015