Årsarbetsinkomsten

Varför omräknas stipendiet till en årsarbetsinkomst?
I arbetspensionssystemet omräknas inkomsterna alltid till en årlig arbetsinkomst. Då arbetspensionsförsäkring tas på basis av ett stipendium omräknas därför också stipendiebeloppet till en årlig arbetsinkomst.

Betyder årsarbetsinkomsten att jag betalar försäkringspremier för ett helt års arbete fastän jag arbetar på stipendium en kortare tid?
Nej. Omräkningen av stipendiet till en årsarbetsinkomst är en teknisk åtgärd som vidtas för att få en grund för försäkringspremierna och för de ersättningar som betalas från försäkringen. Försäkringspremierna baseras på försäkringens giltighetstid.

Uppdaterad 11.11.2015