Arbetsinkomsten i försäkringsbeslutet

Enligt försäkringsbeslutet är min arbetsinkomst ett större belopp än det verkliga stipendiebeloppet. Vad beror det på?
Det ändrade beloppet beror på att LFÖPL-arbetsinkomsten justeras varje år med lönekoefficienten (= indexförhöjning). Enligt arbetspensionslagarna likställs den arbetsinkomst som räknas ut på basis av ett stipendium med lönearbete i fråga om pensionstillväxten. Det leder till att fastän stipendiebeloppet i verkligheten inte har stigit görs en årlig indexförhöjning i de stipendiebaserade arbetsinkomster som införs i intjäningsregistret, på samma sätt som för andra förvärvsinkomster. Mer information under Stipendiebeloppet och hur arbetsinkomsten bestäms.

 

Uppdaterad 11.11.2015