Hur du söker försäkring

Om du har beviljats flera stipendier måste du lämna in en försäkringsansökan särskilt för varje stipendium. I ansökan ska du fylla i dina personuppgifter, uppgifter om beviljandet av stipendiet och den period under vilken du kommer att utföra stipendiatarbetet. Dessutom ska du specificera kostnaderna om en del av stipendiet har beviljats för de kostnader som arbetet medför. Kostnader som anmäls i ansökan kan inverka på försäkringsnivån.

Försäkringsansökan kan göras via LPA:s e-tjänster på finska eller svenska.

Försäkringsansökan kan också göras på en pappersblankett (4041r), som finns på finska, svenska och engelska. Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten till LPA per post eller skanna in och skicka den som e-postbilaga via LPA:s skyddade e-posttjänst.

Försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Ifyllningsanvisningar till blankett 4041r

Uppdaterad 02.08.2018