Gamla stipendier

Försäkring när stipendiet beviljats före 1.1.2009
Om förutsättningarna för försäkring uppfylls i fråga om stipendiefinansierat arbete som utförs efter 1.1.2009, är det möjligt att ansöka om försäkring även om stipendiet beviljats innan lagen trädde i kraft. Någon skyldighet att ta försäkring finns dock inte i sådana fall.

När det gäller dessa stipendier som beviljats före 2009 ska ansökan om försäkring göras senast inom sex månader från det att arbetet inleddes. Tidsgränsen är absolut.

Hur stipendier som beviljats efter 1.1.2009 "föråldras"
Stipendiebaserade försäkringar kan fastställas retroaktivt bara för det löpande och det föregående året, dock så att försäkringsperioden inte kan börja före 1.1.2009.

Uppdaterad 10.06.2015