Förenande av stipendier

En stipendiat som har en gällande försäkring och beviljas ett nytt stipendium för minst en månad men kortare tid än fyra månader kan ansluta det nya stipendiet till den gällande försäkringen om stipendierna beviljats för samma ändamål.

Ett villkor för att på detta sätt förena ett stipendium med en fastställd försäkring är att arbetet sker samtidigt eller fortsätter utan avbrott i förhållande till den redan fastställda försäkringsperioden. Det krävs dessutom att stipendierna beviljats av samma stipendiegivare eller att arbetet fortsätter i samma arbetsgrupp som det redan försäkrade stipendiatarbetet. Arbetet på ett nytt stipendium som ska förenas kan börja tidigast 1.6.2015.

Ansökan om förenande måste göras innan det arbete som finansieras med det nya stipendiet har slutat. Ansökan kan göras på blanketten för försäkringsansökan (4041r).

Uppdaterad 02.08.2018