Att söka försäkring

En stipendiat kan ansöka om försäkring när han eller hon har fått kännedom om beslutet om beviljande av stipendium och håller på att inleda eller redan har inlett stipendiatarbetet.

Försäkring ska sökas inom tre månader från det att arbetet började. Vid behov kan ansökan göras på förhand, men observera i så fall att LPA kan behandla försäkringsansökan först när vi fått stipendiegivarens anmälan om att stipendiet beviljats. Stipendiegivarna skickar i allmänhet anmälan till oss efter det att stipendiet börjat utbetalas.

Det är först efter mitten av november möjligt att ansöka om försäkring för arbete som börjar efter årsskiftet. Därför rekommenderar vi att försäkringsansökan görs ungefär en månad innan arbetet börjar.

Försäkringsansökan gäller hela det lagstadade försäkringsskyddet, det vill säga både arbetspensionsförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Den som vill kan också ansöka om frivillig fritidsolycksfallsförsäkring på samma ansökan. 

Under vissa förutsättningar kan stipendiater söka försäkring även på basis av stipendier som beviljats före 1.1.2009. Läs närmare om försäkring på basis av sådana gamla stipendier.

Uppdaterad 16.01.2017