Arbetsskadeförsäkring

I samband med en stipendiats LFÖPL-pensionsförsäkring faställs alltid också en försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, en så kallad OFLA-arbetsskadeförsäkring, för samma tid. Den ersätter olycksfall som inträffar i stipendiatarbetet eller under särskilda omständigheter som har samband med arbetet samt yrkessjukdomar som uppkommit i stipendiatarbetet eller under särskilda omständigheter som har samband med arbetet.

En stipendiat kan komplettera den lagstadgade OFLA-arbetsskadeförsäkringen med en fritidsolycksfallsförsäkring. Den ersätter olycksfall som inträffar på fritiden, även i idrott och på utlandsresor. Kostnaderna ersätts enligt bestämmelserna i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. På utlandsresor är det skäl att också ha en separat reseförsäkring.

OFLA-arbetsskadeförsäkringen är förmånlig med tanke på alla förmåner som hör till den.

Närmare information om OFLA-arbetsskadeförsäkringen och försäkringspremierna och hur man söker ersättning finns under Olycksfallsförsäkring.

Uppdaterad 01.02.2016