Arbetshälsoprojekt för forskningsstipendiater

Våren 2017 startade ett arbetshälsofrämjande projekt för stipendiater med vetenskapligt arbete. Projektet bygger stödnätverk på fyra universitetsorter (Uleåborg, Östra Finland, Helsingfors och Tammerfors).

Nätverken verkar genom lokala träffar och distansstyrning på webben. Huvudteman väljs utgående från deltagarnas egna behov och med tanke på främjande av välbefinnandet i arbetet. Projektet drivs av studiecentralen TJS Opintokeskus och finansieras av LPA. Nätverkens verksamhet faciliteras av sakkunniga från TJS Opintokeskus.

Mera information om projektet: teamledare Pirjo Saari vid LPA:s arbetshälsoteam, pirjo.saari@mela.fi, tfn 0400 341 390.

Uppdaterad 15.08.2017