Arbetshälsoverksamhet

LPA:s hälsofrämjande arbete syftar till att kunderna ska må bra i arbetet och arbeta i en trygg miljö.

Vi förmedlar information om arbetarskydd och säkerhet i arbetet, arbetshälsa och välbefinnande samt erbjuder tjänster som stöd för arbetshälsan och arbetsförmågan. Vi finansierar också forskning som främjar arbetarskydd och arbetshälsa.

LPA genomförde våren 2017 en enkät riktad till LFÖPL-försäkrade stipendiater. I enkäten kartlades vilken typ av åtgärder som stipendiaterna önskar av LPA för att främja deras arbetshälsa. Resultaten av enkäten styr vårt utvecklingsarbete.

Uppdaterad 15.08.2017