Arbetshälsoverksamhet

Enkät om arbetshälsa
LPA håller på att starta verksamhet för att främja stipendiaters välbefinnande och hälsa i arbetet. Vi vill därför med hjälp av en kort enkät kartlägga vilka slag av arbetshälsofrämjande verksamhet som stipendiater önskar av oss i fortsättningen. En spavistelse lottas ut bland dem som svarat. Vi kommer att berätta om enkätsvaren och den kommande verksamheten här på webbplatsen senare på våren.

Gå till enkäten

Projekt för att stödja forskarstipendiaters arbetshälsa
Ett projekt för att stödja särskilt forskarstipendiaters välbefinnande och hälsa i arbetet inleds våren 2017. Tanken med projektet är att ordna icke-hierarkiska nätverk för forskarstipendiater i fyra olika universitetsstäder (regionerna Uleåborg, Östra Finland, Helsingfors och Tammerfors). Nätverken ska fungera i form av närträffar och nätverksstyrning och koncentrera sig på teman som är viktiga för att främja forskarstipendiaters arbetshälsa. Projektet koordineras av TJS Opintokeskus och finansieras av LPA. Nätverkens verksamhet faciliteras av experter vid TJS Opintokeskus. Språket är finska.

De första evenemangen ordnas som följer:

  • 3 maj kl. 12–16 Tammerfors
  • 3 maj kl. 12–16 Helsingfors
  • 11 maj kl. 12–16 Joensuu
  • 19 maj kl. 12–16 Uleåborg


Mer information
om arbetshälsoprojekten ger teamledare Pirjo Saari vid LPA:s arbetshälsoteam, pirjo.saari@mela.fi, tfn 0400 341 390.

Uppdaterad 19.04.2017